Pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara (JENDELA) yang diumumkan oleh Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini bertujuan mempertingkatkan tahap kesalinghubungan serta kualiti pengalaman perkhidmatan komunikasi di seluruh negara melalui pembangunan infrastruktur yang lebih cepat dan menyeluruh.

Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) dalam satu kenyataan media menjelaskan JENDELA tetap memberi keutamaan kepada projek membangunkan infrastruktur komunikasi di Sabah dari 2020 sehingga 2022.

Antara projek pembangunan infrastruktur komunikasi di Sabah ialah penambahan sebanyak 382 menara komunikasi baharu yang sedang dirancang.

Selain itu, penaiktarafan 924 alat pemancar komunikasi di menara sedia ada di bawah program Pemberian Perkhidmatan Sejagat (PPS).

"Selain itu, 35 menara baharu dan 1,048 alat pemancar komunikasi di menara sedia ada akan dinaik taraf secara komersial oleh penyedia perkhidmatan bagi meningkatkan liputan 4G.

"Sebanyak 251,166 premis akan turut disediakan dengan capaian kepada gentian optik.

"Turut mendapat perhatian ialah pembinaan sebuah menara telekomunikasi baharu untuk memberi perkhidmatan 4G kepada penduduk di Kampung Sapatalang, Pitas, Sabah.

"Projek ini sedang dilaksanakan di bawah Pelan Gentian Optik dan Kesalinghubungan Negara (NFCP1) dan dijangka siap menjelang suku kedua 2021," kata kenyataan tersebut.

MCMC menjelaskan, melalui pelan JENDELA, sasaran-sasaran yang ditetapkan di bawah NFCP telah ditambah baik dan dipercepatkan bagi menghadapi cabarancabaran besar pasca COVID-19.

MCMC bersama Kementerian Komunikasi dan Multimedia (KKMM) serta syarikat-syarikat penyedia perkhidmatan mendukung komitmen untuk memberi pengalaman terbaik kepada rakyat dan menjana pembangunan semula negara melalui penyediaan infrastruktur komunikasi yang mampan.