KUALA LUMPUR: Kadar pengangguran di Malaysia terus mencatatkan trend penurunan berbanding bulan-bulan sebelumnya.

Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) memaklumkan, pengangguran Julai 2022 adalah 620,700 orang (3.7 peratus), turun 0.1 peratus berbanding 630,600 orang (3.8 peratus) yang dicatatkan pada Jun 2022.

Selain itu, kedudukan tenaga buruh pada Julai 2022 juga bertambah baik, dengan peningkatan berterusan dalam bilangan tenaga buruh, iaitu sebanyak 0.2 peratus bulan ke bulan merekodkan 16.60 juta orang berbanding Jun 2022 iaitu 16.57 juta orang.

"Justeru, kadar penyertaan tenaga buruh yang lebih tinggi direkodkan pada bulan tersebut iaitu pada kadar 69.6 peratus.

"Pada Julai 2022, situasi pasaran buruh Malaysia semakin kukuh susulan pengoperasian berterusan kesemua aktiviti perniagaan, yang mendorong kepada peningkatan dalam permintaan terhadap guna tenaga begitu juga terhadap barang dan perkhidmatan.

Statistikj Tenaga Buruh Julai 2022 - DOSM

"Selaras dengan itu, bilangan penduduk bekerja pada Julai 2022 terus mencatatkan pertumbuhan positif 0.3 peratus kepada 15.98 juta orang (Jun 2022: 15.94 juta orang)," memetik laporan tersebut.

Dari segi sektor ekonomi, guna tenaga dalam sektor perkhidmatan terus meningkat terutamanya dalam aktiviti perkhidmatan makanan dan minuman; perdagangan borong dan runcit serta, aktiviti pentadbiran dan khidmat sokongan.

"Begitu juga, guna tenaga dalam sektor pembuatan dan pembinaan turut menunjukkan peningkatan, manakala penduduk bekerja dalam sektor pertanian serta perlombongan dan pengkuarian menurun," katanya.

Sementara itu, bilangan penduduk luar tenaga buruh terus merekodkan pengurangan iaitu sebanyak 0.1 peratus kepada 7.25 juta orang (Jun 2022: 7.26 juta orang).