KUALA LUMPUR: Kerajaan Persekutuan bersetuju memberi diskaun kadar pajakan sebanyak 50 peratus bagi tahun 2021 daripada nilai kadar pajakan tahunan bagi pemajak tanah-tanah Persekutuan.

Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan Menteri Tenaga dan Sumber Asli, Datuk Seri Shamsul Anuar Nasarah berkata diskaun itu akan diberikan kepada pemajak tanah Persekutuan yang memenuhi kriteria ditetapkan oleh Pesuruhjaya Tanah Persekutuan.

Beliau turut memaklumkan sekiranya pemajak tidak memenuhi kriteria yang membolehkan pengurangan kadar pajakan diberikan, pemajak boleh mengemukakan permohonan penjadualan semula bayaran pajakan bagi tahun 2021.

Ia boleh dikemukakan kepada Pesuruhjaya Tanah Persekutuan serta dikecualikan denda lewat.

Tambahnya, inisiatif ini diharap dapat membantu pemajak untuk menyusun semula aliran tunai bagi mengekalkan perniagaan mereka di atas tanah-tanah Persekutuan, di samping mengelakkan tanah-tanah tersebut daripada terbiar.

Katanya, Kerajaan Persekutuan melalui Pesuruhjaya Tanah Persekutuan boleh memajak tanah Persekutuan kepada pihak lain berdasarkan Seksyen 221 Kanun Tanah Negara (KTN) 1965.

Ia dengan menandatangani Perjanjian Pajakan mengikut tujuan-tujuan yang dibenarkan dan dikenakan bayaran pajakan secara tahunan.

Menurut Anuar ia sebagai keprihatinan kerajaan dengan beban yang dihadapi masyarakat dan sektor terdiri daripada sektor pelancongan, perhotelan, penerbangan dan pelabuhan yang merupakan sektor yang paling teruk terjejasakibat pandemik COVID-19 dan memerlukan masa untuk kembali stabil.

 
Sumber Facebook KeTSAMalaysia