KUALA LUMPUR: Kerugian bersih suku pertama FGV Holdings Bhd bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember, 2021 mengecil kepada RM35.42 juta berbanding RM142.35 juta yang dicatatkan pada suku yang sama tahun lepas.

Hasil meningkat 21.9 peratus kepada RM3.39 bilion daripada RM2.78 bilion pada tempoh yang sama tahun lepas.

Dalam maklumannya kepada Bursa Malaysia hari ini, syarikat itu berkata, kenaikan hasil itu disebabkan terutamanya peningkatan semua sektor dan juga didorong oleh harga minyak sawit mentah (MSM) yang lebih tinggi.

Sektor perladangan mencatatkan kerugian yang lebih rendah sebanyak RM50.78 juta pada suku pertama tahun ini berbanding RM147.27 juta pada tempoh yang sama tahun lepas, disumbang terutamanya daripada margin yang lebih tinggi berikutan harga purata MSM realisasi yang lebih tinggi iaitu RM3,172 setan metrik berbanding RM2,669 setan metrik tahun lepas, meskipun kuantiti jualan MSM yang lebih rendah iaitu 16.3 peratus, kata FGV.

Selain itu, bahagian getah dan isirung kelapa sawit juga mencatatkan margin yang lebih baik manakala keuntungan daripada usaha sama meningkat kepada RM2.17 juta berbanding rugi RM7.49 juta pada tempoh yang sama tahun sebelumnya.

FGV berkata, peningkatan itu diimbangi sebahagiannya oleh caj perjanjian pajakan tanah bernilai saksama yang tinggi sebanyak RM143.75 juta berbanding RM57.30 juta pada tahun sebelumnya dan kerugian nilai saksama bagi derivatives berjumlah RM15.14 juta berbanding keuntungan RM57.39 juta pada tempoh kewangan sebelumnya.

Bagi sektor gula, FGV berkata, ia mencatatkan keuntungan berjumlah RM50.68 juta berbanding kerugian RM27.89 juta pada tempoh kewangan sebelumnya disumbang terutamanya daripada peningkatan margin yang dicapai susulan penggunaan kapasiti yang lebih baik dan kos kewangan rendah.

Sektor logistik dan sektor lain mencatatkan peningkatan keuntungan kepada RM11.75 juta daripada RM9.73 juta pada tahun kewangan sebelumnya, katanya. - BERNAMA