KUALA LUMPUR: Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) melalui Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (PLANMalaysia) menjalin kerjasama dengan pelbagai kementerian, agensi kerajaan Persekutuan dan negeri bagi memastikan Rancangan Fizikal Negara Keempat (RFN4) dilaksanakan secara menyeluruh.

Ketua Setiausaha KPKT Datuk M Noor Azman Taib berkata kementerian dan agensi Persekutuan berperanan menterjemah dan melaksanakan strategi yang digariskan dalam RFN4 menerusi bentuk tindakan dan program supaya ia dapat dilaksanakan secara lebih berkesan oleh agensi pelaksana di peringkat negeri serta pihak berkuasa tempatan (PBT).

Beliau berkata selaras dengan agenda utama KPKT iaitu Malaysia Berdaya Huni, RFN4 telah digubal untuk memandu hala tuju strategik perancangan dan pembangunan fizikal negara.

"Dasar-dasar yang digubal di dalam RFN4 diperkukuh dengan mengambil kira aspek perancangan keselamatan negara, penambahbaikan infrastruktur digital, pembangunan dan pemajuan pintar, karbon neutral, jaminan makanan serta komuniti yang inklusif dan berdaya huni," katanya.

Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Diskusi Agenda Nasional: Ke Arah Pembangunan Bandar Makmur, Berdaya Tahan dan Sejahtera di sini pada Selasa yang bertujuan memperkasakan pelaksanaan RFN4 melalui kolaborasi pihak kementerian dan agensi di peringkat Persekutuan.

Turut hadir Ketua Pengarah Perancangan Bandar dan Desa Dr Alias Rameli, pegawai-pegawai kementerian, jabatan dan agensi berkaitan, wakil PBT serta perunding-perunding perancangan bandar.

M Noor Azman berkata RFN4 juga memberi penumpuan kepada tindakan mengekalkan kawasan kompleks hutan sedia ada dan kepentingan untuk memastikan ketersambungan landskap hutan melalui pemeliharaan rangkaian ekologi bagi menjamin kemandirian hidupan liar pada masa depan dan memelihara fungsi ekosistem serta meningkatkan daya tahan landskap habitat semula jadi.

"Selaras dengan tindakan tersebut, kementerian melalui PLANMalaysia telah menjalankan kajian semula Pelan Induk Rangkaian Ekologi Central Forest Spine (CFS) 2020 yang bermatlamat memastikan rangkaian kawasan hutan Semenanjung Malaysia dan biodiversiti negara dipelihara secara lebih berkesan dan berdaya laksana," katanya.

Beliau berkata RFN4 juga merangka tindakan yang melibatkan peranan dan kerjasama kementerian dan agensi bagi memastikan pengurusan dan daya tahan risiko bencana alam dapat dijalankan dengan lebih berkesan dalam bentuk adaptasi dan langkah pencegahan jangka panjang.

Katanya dokumen Rancangan Fizikal Negara (RFN) sering dijadikan rujukan negara luar seperti Kemboja, Indonesia dan Thailand sekali gus membuktikan kaedah dan pendekatan perancangan spatial yang dilaksanakan negara berjaya sehingga dijadikan contoh di peringkat negara-negara ASEAN.

Selain RFN, M Noor Azman berkata PLANMalaysia juga menghasilkan dokumen perancangan spatial yang melengkapkan perancangan di peringkat perbandaran dan kawasan luar bandar antaranya Dasar Perbandaran Negara dan Dasar Perancangan Fizikal Desa Negara.

-- BERNAMA