JOHOR BAHRU: Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT), Datuk Seri Reezal Merican Naina Merican, meneruskan lawatan kerja ke Negeri Johor bagi melihat prestasi penyampaian perkhidmatan KPKT dalam usaha untuk meningkatkan daya huni rakyat di Rumah Pangsa Larkin pada petang ini.

Rumah Pangsa Larkin, Larkin, Johor Bahru ini merupakan sebuah projek perumahan swasta yang terdiri daripada 3 blok rumah pangsa 5 tingkat yang berjumlah 300 unit rumah yang dibina pada tahun 1988. Dahulunya rumah pangsa ini dijual dengan harga RM25,000 dan sehingga kini, sebanyak 290 unit telah diduduki dengan anggaran penghuni seramai 1,000 orang.

Reezal Merican menjelaskan bahawa lawatan kerja ini merupakan salah satu daripada tumpuan utama KPKT dalam agenda Malaysia Berdaya Huni atas jemputan penduduk untuk beliau melihat keadaan rumah pangsa tersebut yang agak usang setelah hampir 35 tahun dibina. Ia bagi memastikan liveability atau daya huni penghuni di rumah pangsa terpelihara, KPKT komited untuk menambah baik infrastruktur dan fasiliti di perumahan yang terlibat.

Beliau menjelaskan bahawa peruntukan untuk pembaikan dan menambah baik Rumah Pangsa Awam Larkin dan Rumah Pangsa Larkin, Johor Bahru ini akan diberikan melalui Tabung Penyelenggaraan Perumahan Malaysia (TPPM) dan Peruntukan Pembangunan (DE) sebanyak RM6.77 juta. Semua peruntukan ini merupakan permohonan sedia ada yang telah dikemukakan kepada KPKT. Projek-projek ini akan bermula pada April 2022 dan dijangka akan siap sepenuhnya pada penghujung Julai 2022 kecuali pembaikan dan tukar ganti lif yang dijangka selesai pada 2023. Projek-projek ini diharap dapat memberi wajah baru yang lebih menarik dalam mewujudkan persekitaran serta suasana yang lebih selesa kepada penghuni
rumah pangsa ini.

Turut serta dalam lawatan kerja tersebut ialah Datuk M Noor Azman bin Taib, Ketua Setiausaha KPKT serta pegawai kanan Kementerian dan Jabatan Perumahan Negara. Selain itu, sesi ini turut dihadiri oleh wakil-wakil daripada agensi Negeri Johor iaitu Majlis Bandaraya Johor Bahru.

KPKT akan terus memfokuskan kepada matlamat menyediakan perumahan yang selesa untuk Keluarga Malaysia yang merupakan agenda utama KPKT dalam merealisasikan matlamat Rancangan Malaysia Kedua Belas (RMKe-12) melalui gagasan “Liveable Malaysia atau Malaysia Berdaya Huni”. Ia selari dengan
aspirasi dan keprihatinan kerajaan dalam mewujudkan perumahan yang selesa dan mampu milik untuk rakyat.