KUALA LUMPUR: Kementerian Pendidikan (KPM) diarah menerajui Hala Tuju Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM) selepas minat pelajar dalam bidang tersebut dilihat kurang memberangsangkan.

Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kerajaan memandang serius jumlah pelajar dalam bidang tersebut yang kini adalah pada kadar 47 peratus dan sains tulen sebanyak 19 peratus.

Menurutnya, isu tersebut antara yang dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Sains Negara (NSC) pada Jumaat yang membincangkan penawaran dan permintaan dalam sektor STEM untuk meningkatkan daya saing bidang sains, teknologi dan inovasi (STI) negara.

Mesyuarat turut menyentuh tentang kepentingan untuk mengetengahkan STI di peringkat komuniti melalui Malaysia Inovasi Sosial (MyIS).

“Usaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) ini adalah satu langkah yang baik dalam memperkasakan inovasi di peringkat akar umbi.

“Inisiatif ini dilihat mampu menganjakkan pengagihan ekonomi yang inklusif kepada semua peringkat pendapatan terutamanya B40 dan M40 dengan memfokuskan kepada pengaplikasian teknologi tempatan di peringkat akar umbi,” katanya dalam satu kenyataan pada Sabtu.

Tambah Ismail Sabri, NSC juga bersetuju agar MOSTI menerusi Akademi Sains Malaysia (ASM) dengan kerjasama daripada semua pemegang taruh menggubal Pelan Tindakan Kesihatan Planet Negara (PTKPN).

Jelasnya, penggubalan itu bagi memastikan Malaysia selangkah di hadapan dalam menangani isu COVID-19 secara holistik.

Dalam pada itu, Mesyuarat tersebut juga bersetuju untuk menambah baik struktur tadbir urus inisiatif National Technology and Innovation Sandbox (NTIS) dengan Jawatankuasa Task Force NTIS diubah nama kepada Jawatankuasa Pemandu NTIS.

"Majlis NTIS juga dimansuhkan dan digantikan pelaporan kepada NSC. Pelaporan NTIS dijadikan sebagai agenda tetap dalam mesyuarat NSC bagi mengurangkan pertindihan dengan majlis sedia ada memandangkan NSC turut dipengerusikan Perdana Menteri.

"Selain itu, jawatankuasa Task Force NTIS yang baharu diwujudkan dan dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha MOSTI," ujarnya.

Mesyuarat NSC yang pertama bagi tahun 2022 pada Jumaat itu juga membincangkan pelbagai usaha kerajaan bagi merakyatkan bidang STI sebagai pemboleh daya kepada pemantapan sosioekonomi negara.

Menurut Ismail Sabri, Ia berlandaskan tiga teras utama Keluarga Malaysia iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran selari dengan Rancangan Malaysia Ke-12 (RMKe-12).

Selain itu, katanya, mesyuarat turut membincangkan tentang Pelan Hala Tuju Teknologi dan Produk Nano Negara 2021-2025 yang wajar diaplikasikan kepada pelbagai industri.