PUTRAJAYA: Seramai 10,353 Orang Yang Berwibawa (OYB) telah dilahirkan menerusi program Pensijilan Profesional Alam Sekitar sehingga kini.

Ketua Pengarah Alam Sekitar, Datuk Wan Abdul Latiff Wan Jaffar berkata, pertambahan bilangan OYB itu menunjukkan komitmen industri bagi mengarusperdanakan pengurusan alam sekitar ke arah yang lebih cemerlang dan lestari.

"Pensijilan ini merangkumi bidang-bidang kawalan pencemaran air, udara, buangan terjadual dan penilaian impak kepada alam sekitar daripada industri dan penggerak projek Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA)," katanya dalam kenyataan yang dikeluarkan Jabatan Alam Sekitar (JAS) pada Rabu sempena penganjuran Simposium 50 Tahun Jubli Emas Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (Akta 127).

Simposium itu menghimpunkan 650 peserta dari pelbagai latar belakang industri.

Program Pensijilan Profesional Alam Sekitar anjuran Institut Alam Sekitar itu merupakan suatu program yang mengeluarkan sijil diperakukan oleh ketua pengarah JAS kepada individu kompeten untuk mengendalikan operasi sistem kawalan pencemaran atau pengurusan buangan terjadual.

Antara modul dalam program itu ialah, calon OYB perlu menduduki peperiksaan bertulis dan amali; menghadiri sesi temuduga bagi menilai tahap pemahaman calon; menghadiri kursus pensijilan serta menyediakan laporan latihan lapangan mengikut format yang ditetapkan.

Sebagai Jabatan yang menekankan keperluan OYB di premis masing-masing seperti dinyatakan di bawah Seksyen Seksyen 49A, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (Akta 127), Wan Abdul Latiff berkata peranan pihak industri dalam aspek pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar terutama pelaksanaan pematuhan kendiri di premis perlu diperkasakan.

Katanya, agenda mengenai kepentingan alam sekitar perlu ditekankan dan diinstitusikan dalam pengoperasian syarikat masing-masing.

"Agenda ini hendaklah dipraktikkan oleh pihak pengurusan tertinggi terlebih dahulu agar menjadi contoh kepada kumpulan pengurusan yang lain. Matlamat akhirnya, aspek pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dapat dibudayakan di semua peringkat," katanya.

Akta 127 digubal bagi mencegah, menghapus, mengawal pencemaran, membaiki alam sekeliling dan bagi maksud-maksud yang berkaitan dengannya. - BERNAMA