KUALA LUMPUR: Pekerja di seluruh dunia, termasuk di Malaysia kini menjadi penentu dalam pasaran pekerjaan, menurut laporan tinjauan EY2022 Work Reimagined Survey.

Lebih satu pertiga atau 36 peratus responden di Malaysia mengatakan mereka berkemungkinan akan berhenti kerja dalam tempoh 12 bulan akan datang, didorong oleh keinginan untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi, peluang kerjaya yang lebih baik dan fleksibiliti dalam situasi inflasi yang meningkat, pasaran buruh yang mengecil dan peningkatan dalam pekerjaan yang menawarkan kerja fleksibel.

Tinjauan itu membabitkan lebih 1,500 ketua perniagaan dan lebih 17,000 pekerja di 22 negara, termasuk 50 majikan dan 250 pekerja di Malaysia.

Hampir separuh daripada pekerja Malaysia (44 peratus) berkata mereka akan terus berada di organisasi mereka jika mendapat gaji yang lebih baik. Seramai 26 peratus menyatakan keinginan untuk meningkatkan fleksibiliti atau kerja jarak jauh, dan 24 peratus menyebut kenaikan pangkat sebagai faktor lain untuk kekal di tempat kerja.

Walaupun 22 peratus majikan di Malaysia bersetuju bahawa menyediakan peluang kemajuan dari segi kerjaya adalah satu cara untuk menangani situasi berkenaan, hanya lapan peratus bersedia untuk menyemak daya saing pampasan yang ditawarkan mereka.

Hanya 16 peratus pekerja mencari fleksibiliti kerja jarak jauh walaupun majoriti (95 peratus) mahu bekerja secara hibrid sekurang-kurangnya dua hari seminggu, manakala 72 peratus mengatakan syarikat mereka sedang giat mempromosikan model kerja hibrid bagi menarik dan mengekalkan pekerja.

“Terdapat empat pandangan penting yang boleh diambil tindakan daripada tinjauan itu. Pertama, tawarkan susunan kerja yang hibrid dan fleksibel. Kedua, melabur dalam program kesejahteraan dan meningkatkan imbuhan dan faedah, selain menangani jurang ekuiti. Ketiga, keterbukaan untuk mengambil pekerja dari luar lokasi geografi anda.

"Akhir sekali, majikan harus sentiasa melihat peluang untuk mencipta pengalaman kerja yang lebih baik dengan menyediakan teknologi, kerjasama, produktiviti dan pembelajaran.

"Pekerja Gen Z dan milenial di Malaysia (48 peratus) adalah yang paling berkemungkinan berhenti kerja tahun ini berbanding 9 peratus dalam kategori baby boomer,” kata Low Choy Huat, Ketua dan Rakan Kongsi Khidmat Nasihat Rakyat Asean, Ernst & Young Consulting Sdn Bhd.

Dalam peralihan ke fasa endemik COVID-19, pekerjaan secara hibrid dan menangani isu gaji serta faedah lain menyumbang kepada kesejahteraan keseluruhan pekerja dan majikan.

“Iimbangan kuasa telah beralih daripada majikan kepada pekerja. Majikan kini perlu memastikan bahawa keperluan psikologi, keselamatan, keterikatan dan peribadi pekerja mereka diberi penekanan yang cukup kerana ini bukan lagi permainan nombor.

"Selain daripada menaikkan skala gaji, syarikat kini perlu menjaga kesejahteraan pekerja dengan menyediakan persekitaran kerja yang kondusif, sama ada yang bekerja di rumah atau di pejabat," tambah Low.