KUALA LUMPUR: Kementerian Kewangan (MoF) telah meluluskan pelantikan MyEG Services Bhd (MyEG) sebagai ejen kutipan hasil kerajaan dan melanjutkan peranan syarikat itu sebagai penyedia perkhidmatan dalam talian Jabatan Imigresen Malaysia, kata MyEG.

Menurut penyedia perkhidmatan e-kerajaan itu, terma lanjutan akan dimuktamadkan berdasarkan perbincangan selanjutnya dengan kerajaan apabila tiba masanya dan perjanjian untuk memformalkan pelanjutan itu akan ditandatangani kemudian.

"Lembaga pengarah berpendapat lanjutan itu memberi manfaat kepada syarikat dan dijangka menyumbang secara positif kepada pendapatan dan aset bersih sesaham syarikat bagi tahun kewangan berakhir 31 Dis 2023 dan selanjutnya," katanya dalam makluman kepada Bursa Malaysia hari ini.

Menurutnya syarikat tidak menjangkakan sebarang risiko berkaitan pelanjutan itu buat masa ini dan tiada pengarah dan/atau pemegang saham utama dan orang yang berkaitan dengan pengarah dan/atau pemegang saham utama mempunyai apa-apa kepentingan, secara langsung atau tidak langsung dengan pelanjutan itu.

Katanya syarikat itu akan membuat pengumuman yang diperlukan pada masa sesuai kepada Bursa Malaysia Securities untuk perkembangan selanjutnya pelanjutan itu sekiranya terdapat maklumat penting di bawah Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama.

-- BERNAMA