MAJLIS Perundingan Pelajar Kebangsaan (MPPK) menyokong penuh dan menyambut baik inisiatif Y.A.B. Perdana Menteri untuk melantikan seorang Senator bagi mewakili belia dalam Dewan Negara seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam sambutan Hari Belia Negara 2022 Peringkat Kebangsaan di Padang Pekan Tuaran, baru-baru ini.

Hal ini demikian kerana dengan adanya penglibatan wakil belia dalam Dewan Negara dapat membawa suara belia secara terus terhadap kelangsungan hidup generasi muda dan masyarakat seratanya.

Pengiktirafan oleh kerajaan ini bakal memperlihatkan variasi perspektif dan pandangan oleh belia dalam membuat keputusan seiring dengan perkembangan negara kini.

Hal ini sekali gus dapat memperkasakan inisiatif dalam mengurangkan kadar pengangguran dalam kalangan belia di Malaysia yang agak membimbangkan.

Saya percaya penglibatan belia bakal membantu meneruskan pembangunan negara melalui Aspirasi Keluarga Malaysia bagi generasi akan datang kerana belia bakal pelapis kepimpinan negara.

Tambahan pula inisiatif menambahkan peruntukan RM1 juta kepada Majlis Belia Malaysia (MBM) diyakini dapat menggiatkan peranan belia dalam aspek kepimpinan mahupun ekonomi melalui kepelbagaian aktiviti yang dilaksanakan oleh pertubuhan belia.

“Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara”. Jatuh bangun belia hari ini merupakan permulaan titik tolak yang akan menentukan tamadun negara pada masa hadapan.


Terima kasih.
Ct Faizah Abdul Rahman,
Naib Presiden,
Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan (MPPK)