KUALA LUMPUR: Kerajaan akan meneliti semula pelaksanaan Pelan Tindakan Masyarakat India dalam memperkasakan komuniti itu, selaras dengan kerangka Ekonomi MADANI yang menekankan komitmen untuk menoktahkan kemiskinan tegar semua kaum.

Sehubungan dengan itu, Kementerian Perpaduan Negara (KPN) memaklumkan satu sesi libat urus bersama pelbagai pihak berkepentingan termasuk kumpulan fokus akan diadakan bulan ini.

"KPN melalui Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia (MITRA) komited menambah baik pembangunan sosioekonomi masyarakat India melalui pemerkasaan pelbagai inisiatif dan program bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat India termasuk bidang pendidikan, ekonomi dan sosial.

"Program peningkatan kemahiran, pembangunan modal insan dan peluang keusahawanan juga akan terus diperkukuh bagi meningkatkan taraf hidup isi rumah masyarakat India yang berpendapatan rendah (B40)," menurut kementerian itu dalam jawapan bertulis yang disiarkan menerusi laman sesawang Parlimen.

Kementerian itu menjawab soalan Syahredzan Johan (PH-Bangi) yang ingin tahu perancangan jangka masa pendek, sederhana dan panjang bagi MITRA untuk membangunkan sosioekonomi masyarakat India.

-- BERNAMA