MIRI: Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti (KPWK) Sarawak menggesa agar negeri itu diberi kuasa khas untuk menyelesaikan isu kewarganegaraannya.

Menterinya, Datuk Seri Fatimah Abdullah menegaskan sebagai sebuah wilayah yang berautonomi kuasa itu wajar dianugerahkan kepada Sarawak agar isu berkenaan dapat diselesaikan dengan segera.

Justeru beliau memohon agar Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg dapat mengetengahkan isu ini kepada Perdana Menteri untuk diperhalusi di peringkat persekutuan.

“Sebagai sebuah wilayah yang berautonomi kita wajar diberi kuasa khas untuk menyelesaikan isu kewarganegaraan ini diperingkat wilayah kita sendiri.

"Hal ini sangat penting agar anak-anak yang terkesan ini dapat menikmati hak asasi mereka, terutama sekali dalam bidang pendidikan,” katanya.

Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Sambutan Hari Wanita Sarawak 2022 di Hotel Pullman Miri pada Selasa.

Jelasnya lagi, dalam tempoh enam tahun sejak penubuhan Jawatankuasa Khas Status Kewarganegaraan (JKSK) hanya 253 permohonan kewarganeraan di negeri itu telah diluluskan oleh Kementerian Dalam Negeri (KDN).

“Berdasarakan penubuhan JKSK, Perkara 15A Perlembagaan Persekutuan, dari tahun 2016 hingga 22 Oktober 2021 sebanyak 969 permohonan telah diterima, namun sehingga kini, hanya 253 telah dilulus, dan selebihnya masih dalam pertimbangan.

“Kenyataan yang amat menyedihkan adalah, sementara menunggu keputusan Menteri KDN, anak-anak ini ternafi daripada menerima atau menikmati hak kanak-kanak seperti hak mendapat pendidikan, kesihatan, peluang pekerjaan dan peluang mendapat bantuan kebajikan,”katanya.

Dalam majlis yang sama Fatimah mengusulkan beberapa perkara kepada kerajaan negeri untuk menambah baik program pembangunan dan kebajikan masyarakat khasnya kepada golongan wanita di Sarawak.

Antaranya menyediakan subsidi yuran untuk setiap anak keluarga B40 yang dihantar ke Institusi Pendidikan Awal Kanak-Kanak swasta dan meningkatkan peratusan keterlibatan  wanita dalam membuat keputusan menerusi pelbagai sektor.

“Sejak dasar “sekurang-kurangnya 30 peratus wanita di peringkat pembuat keputusan dalam sektor awam” diperkenalkan pada tahun 2004, penyertaan wanita di peringkat Persekutuan telah melebihi sasaran 37% pada tahun 2020 tetapi untuk tempoh yang sama pencapaian Wilayah Sarawak masih di bawah 17%,” katanya.