KUCHING: Sarawak akan meminda definisi ‘tanah’ agar istilah berkanun untuk terma ‘tanah’ di dalam Rang Undang-Undnag (RUU) Kanun Tanah selari dengan definisi di dalam perundangan Malaysia yang lain terutama Kanun Tanah Negara (KTN).

Menteri Muda Undang-Undang, MA63, Hubungan Negeri-Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Sayeed Aman Ghazali menjelaskan, RUU Kanun Tanah (Pindaan) 2022 itu akan memberi kuasa kepada Sarawak untuk mengawal ruang udara di atas tanah berkenaan.

Pindaan RUU itu turut memberi kebenaran kepada Sarawak untuk mengawal sebarang harta benda termasuk di ruang udara berkenaan, segala bentuk spektrum, mengawal selia, penyelenggaraan, dan pendudukan mana-mana struktur dalam ruang udara itu.

“Pindaan ini juga akan memberi kuasa kepada penggunaan tanah di darat dan di luar pesisir, di dasar laut, yang membentuk pelantar benua Sarawak, untuk penyimpanan, pengekalan, penangkapan dan penyerapan karbon dioksida atau gas rumah hijau dalam sebarang bentuk atau perihalan yang lain,” katanya.

Perkara itu dijelaskan Hasidah semasa bacaan kali kedua RUU Kanun Tanah (Pindaan) 2022 pada persidangan Dewan Undangan Negeri (DUN) Sarawak pada Rabu.

Hasidah turut menekankan definisi ‘tanah’ di dalam RUU Kanun Tanah yang digubal pada tahun 1958 itu perlu dikemas kini dan selari dengan definisi Seksyen 44 KTN.

“KTN itu termasuk ruangan udara di atasnya (tanah) di bawah Seksyen 75A KTN, pihak berkuasa negeri di Semenanjung Malaysia mempunyai kuasa untuk membenarkan penggunaan ruangan udara di atas tanah sesebuah negeri termasuk spektrum.

“Apabila RUU Kanun Tanah (Pindaan) 2022 ini diluluskan, Sarawak akan menjadi negeri pertama di Malaysia untuk mempunyai perundangan khusus membolehkan industri termasuk  minyak dan gas yang beroperasi di dalam negeri.

“Untuk memastikan industri berkenaan mematuhi piawaian antarabangsa dalam mengurangkan pelepasan karbon, di bawah Rangka Kerja Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNFCCC),” katanya.