KUALA LUMPUR: Usaha membantu usahawan akan memberi kesan yang lebih besar sekiranya mendapat kerjasama dan sokongan dari pelbagai pihak termasuk melalui kolaborasi sesama agensi.

Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi, Tan Sri Noh Omar berkata, kolaborasi strategik antara agensi akan memantapkan ekosistem keusahawanan memandangkan setiap agensi ada kepakaran dan peranan tersendiri.

Mengambil contoh kolaborasi INSKEN dan Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM), beliau berkata sehingga kini ribuan usahawan sudah menerima manfaatnya menerusi 40 program latihan dan 17 program bimbingan yang telah dilaksanakan.

“Kolaborasi antara INSKEN dan AIM ini wajar dijadikan contoh dan perlu diperbanyakkan lagi agar lebih ramai dapat menerima bantuan daripada kerajaan khususnya golongan B40 dan usahawan mikro.

Kolaborasi antara INSKEN dengan AIM ini terbahagi kepada dua kategori iaitu melalui penganjuran program latihan dan program bimbingan.

"Sejak awal tahun ini, INSKEN telah berjaya menjalankan 67 kolaborasi strategik melalui pelaksanaan program bimbingan serta latihan kepada usahawan mikro yang berada di bawah kawal selia AIM," katanya dalam satu kenyataan pada Jumaat.

Tambah beliau, antara program dijalankan ialah Video Pemasaran Media Sosial Dengan Smartphone, Pemasaran e-Marketplace Shopee dan Lazada INSKEN Bumiputera Business Coaching, Program Bimbingan Pembangunan Produk dan Program Bimbingan Keuntungan Menu.

"Usaha seperti ini perlu diperbanyakkan agar lebih ramai dapat menerima bantuan daripada kerajaan khususnya golongan B40 dan usahawan mikro,” ujarnya.

Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif INSKEN, Muhd Firdaus Azharuddin berkata, INSKEN telah menjalankan pelbagai kolaborasi rentas agensi dan kementerian sejak dahulu lagi.

"Secara keseluruhan, 3292 usahawan mikro telah dilatih serta dibimbing oleh INSKEN sehingga Ogos 2022.

“INSKEN dan AIM juga komited untuk terus menghulurkan bantuan kepada usahawan melalui pelbagai program latihan serta bimbingan yang telah dirancang serta akan dilaksanakan pada tahun 2022.

“Kolaborasi antara INSKEN dengan AIM telah menunjukkan impak besar kerana lebih ramai usahawan mikro mendapat manfaat daripada segi ilmu keusahawanan bagi meneruskan kelangsungan serta memajukan perniagaan mereka," katanya.