KUALA LUMPUR:Pertubuhan Pertolongan Wanita (WAO) dan Engender Consultancy mahu rumah-rumah perlindungan keganasan rumah tangga mematuhi amalan dan piawaian terbaik seperti di dalam Piawaian Rumah Perlindungan Keganasan Rumah Tangga yang telah diwujudkan.

Ketua Bahagian Penyelidikan, Pertubuhan Pertolongan Wanita (WAO), Shazana Agha berkata, ketika ini, tidak terdapat keseragaman piawaian bagi rumah-rumah perlindungan keganasan rumah tangga di seluruh negara.

Menurut beliau, ketika ini wujud perbezaan yang ketara dalam skop perkhidmatan yang disediakan oleh rumah-rumah perlindungan.

"Tahap keselamatan antara lainnya, serta pengalaman pemandiri juga berbeza jauh, bergantung kepada rumah perlindungan yang telah dirujuk atau yang berdekatan dengan mereka.

"Untuk berhadapan dengan isu ini serta menghapuskan perbezaan ini, amat penting bagi kerajaan melaksanakan piawaian rumah perlindungan yang seragam di peringkat Persekutuan. Piawaian ini telah digariskan dalam Toolkit dan Piawaian Rumah Perlindungan Keganasan Rumah Tangga yang telah diwujudkan oleh WAO dan KPWKM.

"Pelaksanaan piawaian ini di peringkat Persekutuan memerlukan kepatuhan oleh organisasi-organisasi yang menerima dana persekutuan. Ia akan membantu memastikan aspek-aspek utama dalam pengalaman wanita kekal konsisten dan seragam walau di rumah perlindungan mana pun mereka berada," katanya kepada Astro AWANI ketika dihubungi pada Rabu.

Keganasan rumah tangga bermaksud individu yang sengaja atau cuba meletakkan mangsa dalam ketakutan, mencederakan secara fizikal, memaksa, mengancam melakukan perbuatan seksual, mengurung atau menahan tanpa kerelaan serta khianat  dan merosakkan harta dengan niat menyebabkan kesedihan dan kegusaran.

Dalam pada itu, Shazana mencadangkan mewujudkan jawatankuasa yang diketuai oleh Jawatankuasa Kebangsaan bagi Keganasan Rumah Tangga di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan merangkumi perwakilan daripada pihak kerajaan dan masyarakat awam.

Kata Shazana, adalah penting untuk memastikan rumah-rumah perlindungan keganasan rumah tangga boleh diakses oleh mangsa pada masa yang memerlukan disediakan oleh platform tambahan seperti talian hotline krisis.

Jelasnya, talian hotline adalah titik pemula bagi para mangsa untuk mendapatkan nasihat dan maklumat mengenai pilihan yang tersedia untuk mereka termasuklah ke mana hendak dituju sekiranya mereka sedang berhadapan dengan bahaya atau telah bersedia untuk meninggalkan situasi keganasan.

"Hotline seperti talian dan SMS/Whatsapp WAO 24 jam dan Talian Kasih oleh KPWKM membolehkan para pemandiri untuk mengakses bantuan pada bila-bila masa sama ada siang atau malam.

"Ia juga membolehkan peetolongan segera diberikan kepada para pemandiri yang tinggal di tempat yang terpencil atau tidak mempunyai jalan untuk meninggalkan rumah mereka untuk mendapatkan bantuan.

"Ia juga amat penting untuk memastikan wujudnya sumber dan pekerja yang mencukupi di rumah-rumah perlindungan dan pekerja yang ada perlulah terlatih dan berpengetahuan mengenai keganasan berasaskan gender dan sokongan-sokongan yang tersedia," katanya lagi.

Dalam Belanjawan 2021, kerajaan mengumumkan peruntukan RM21 juta kepada ‘pusat-pusat bantuan sosial setempat’ bagi keganasan rumahtangga dan juga peruntukan Program Pekerjaan Jangka Pendek (MySTEP) bagi pekerja sosial jangka pendek dan pegawai-pegawai perubatan.