Teknologi AI sekarang tidak telus dan segala tindakan yang diambil oleh sistem pintar tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada sesiapa.
Teknologi AI sekarang tidak telus dan segala tindakan yang diambil oleh sistem pintar tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada sesiapa.