Toleransi yang sangat tinggi dapat dilihat dalam semua struktur pentadbiran dan sistem kenegaraan yang dibentuk oleh New Zealand.
New Zealand memang sudah lama menjadi tempat bergantung kepada para pelarian perang, pelarian politik, pelarian ekonomi dan lain lain lagi.