Video  | Bisnes

Niaga Kini: Crowdfunding talian hayat baharu PKS

Perubahan teknologi tidak hanya memberi kesan kepada sektor tertentu malah sektor kewangan turut mengadaptasi perubahan tersebut. Crowdfunding bukan sesuatu yang asing namun pengenalan di Malaysia masih lagi rendah jika dibandingkan dengan negara maju. Crowdo merupakan antara platform yang menyediakan pembiayaan ini bagi merapatkan jurang pembiayaan peringkat awal bagi PKS di Malaysia.