#AWANIByte: Fahami Institusi Beraja Malaysia melalui Pameran 'Raja Kita'

Pameran Raja Kita berlangsung di Muzium Diraja Kuala Lumpur bermula Isnin. Pameran ini membawakan koleksi peribadi dan alat kebesaran Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Agong. Selain itu, alat kebesaran lain turut dipamerkan dengan bantuan audio visual yang nyata membawa pengalaman baru kepada pengunjung.