Tutup

Dana penyelidikan perlu ditingkatkan

Dana penyelidikan perlu ditingkatkan kepada semua universiti dan penyelidik bagi membolehkan pusat pengajian menggandakan lagi aktiviti tersebut. Menurut Ketua Institut Kepimpinan Pendidikan Universiti Malaya Profesor Madya Dr Zuraidah Abdullah, penyelidikan membuka ruang kepada penghasilan modul baharu dalam menyelesaikan permasalahan dalam negara.