Tutup

Dialog Pemikir Negara: Undang-undang untuk membanteras berita palsu perlu digubal!

Usaha untuk membanteras berita palsu sedang dijalankan melalui inisiatif dalam penggubalan undang-undang. Namun, seperti yang dikatakan oleh Prof. Dr. Nazura Abdul Manap, terdapat pelbagai aspek yang perlu diambil kira sebelum undang-undang ini dikuatkuasakan.