Tutup

Kerajaan peruntuk RM15 Juta untuk Agensi Antidadah Kebangsaan

Kerajaan telah memperuntukan RM15 Juta kepada Agensi Antidadah Kebangsaan bagi melaksanakan program RINTIS bersama NGO dan komuniti tempatan bagi meningkatkan keberkesanan program pemulihan dadah dan Kerajaan mengambil berat akan kebajikan golongan gelandangan. Oleh itu, pada tahun 2020, sebanyak RM4.5 juta diperuntukkan untuk Anjung Singgah yang memanfaatkan tujuh ribu gelandangan.