Lebih banyak perlu diperbaiki - Penganalisis

Prof Madya Dr Hamidin Abd Hamid berpendapat banyak lagi perubahan yang boleh diperbaiki Kementerian Luar dalam usaha menerangkan peranan Wisma Putra dalam pelbagai isu lain. Antaranya, membabitkan hubungan dua hala dengan negara global lain.