Manusia atau robot?

Dengan kepesatan teknologi sekarang, sukar untuk kita bezakan yang mana manusia dan yang mana robot. Hmmm ya, betul wanita cantik Android ini akan membuatkan anda tidak percaya bahawa ia bukan manusia tetapi robot.