MATRADE iktiraf kreativiti dan inovasi produk pempamer di MIHAS 2018

Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) mengiktiraf pempamer tempatan dan antarabangsa di Pameran Halal Antarabangsa Malaysia (MIHAS) 2018. Lima kategori dipertandingkan di Anugerah MIHAS 2018 merangkumi Rekaan Pameran Terbaik serta Inovasi Produk Terbaik.