Video  |  Malaysia

Merangka pembangunan mampan dengan ekuiti sosial

Rangka tindakan Pembangunan Wilayah Ekonomi Koridor Utara 2016-2025 dijangka bakal mengubah landskap sosial dan ekonomi di empat negeri utara negara. Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara Ncia, Dato Redza Rafiq berkata terdapat lebih 80 projek pembangunan di bawah rangka tindakan ini yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk, terutamanya golongan bawah 40 tahun.