Tutup

Persidangan Mention 2019: Kunci haluan masa depan industri media

Persidangan Antarabangsa Media dan Komunikasi (Mention 2019) akan membawa perkongsian penyelidikan saintifik dan diskusi mendalam mengenai perubahan media dan komunikasi secara global. Menurut Pengerusi Pusat Kajian Media dan Komunikasi, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Profesor Madya Dr Emma Mirza Wati Mohamad, platform tersebut sebagai pentas yang melihat kepada transformasi media komunikasi dan laluannya di masa depan.