Tiada pihak boleh dipinggir dalam pembangunan bandar - UN Habitat

Pembangunan bandar yang lestari perlu dirancang tanpa meminggirkan mana-mana pihak. Ini mesej utama yang menjadi teras Forum Bandar Sedunia (WUF) kesembilan yang berlangsung selama seminggu di ibu negara.