Tutup

World #QuranHour 2019

World #QuranHour merupakan sebuah kempen berimpak tinggi anjuran Yayasan Warisan Ummah Ikhlas (WUIF) bertujuan menggalakkan setiap individu berinteraksi dengan Al-Quran melalui baca, faham dan amal. Ia adalah sebuah usaha menjadikan nilai-nilai mulia daripada Al-Quran membentuk jiwa berbudi dan penyayang sehingga menjadi cara hidup seharian setiap insan. Wartawan, Wan Syamsul Amly di Masjid Sultan Ahmad Shah, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), Gombak ada butirannya.