KUALA LUMPUR :Sejumlah 9,000 permohonan Penstrukturan dan Penjadualan Semula (R&R) diluluskan AgroBank merangkumi 8,000 permohonan daripada perniagaan mikro, menurut bank itu dalam satu kenyataan.

Menurut Pemangku Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Agrobank, Khadijah Iskandar selain itu 1,000 permohonan melibatkan pelanggan korporat, komersial serta pengguna.

Agrobank juga akan terus menerima permohonan R&R sehingga Jun 2021.

"Kami ingin mengalu-alukan semua pelanggan kami untuk menghubungi pengurus cawangan atau pegawai perhubungan masing-masing.

"Kami di Agrobank akan terus responsif kepada perubahan keperluan mereka dan akan terus menawarkan bantuan pembayaran balik dan menerima permohonan sehingga Jun 2021,” kata Khadijah.

Tambahnya, sektor pertanian terus menjadi komponen ekonomi penting negara dengan peruntukan keseluruhan berjumlah RM1.7 bilion melalui Belanjawan 2021.

"Sebahagian besar peruntukan yang diumumkan untuk industri pertanian dan makanan menumpukan kepada pemulihan perniagaan komuniti agro terutamanya mereka yang dikategorikan di bawah B40 dan PKS," katanya.

Khadijah berkata individu daripada golongan B40 dan M40 yang ingin memohon perlu berdaftar di bawah program bantuan tunai, Bantuan Sara Hidup (BSH) atau Bantuan Prihatin Rakyat (BPR).

Manakala bagi perusahaan mikro, syarikat dibenarkan adalah yang mempunyai kemudahan pembiayaan diluluskan sehingga RM150,000, sepertimana yang ditetapkan oleh SME Corp Malaysia.

Selain itu, individu B40 dan perusaha mikro tidak perlu menyerahkan sebarang dokumen kepada Agrobank sementara individu M40 yang berdaftar dalam pangkalan data BPR, hanya perlu membuat pengisytiharan kendiri untuk memohon bantuan pembayaran balik mereka.

Di bawah inisiatif itu, golongan ini boleh mendapat penangguhan ansuran bulanan sehingga tiga bulan atau pengurangan ansuran bulanan sehingga 50 peratus untuk tempoh selama enam bulan.