SENARAI BELANJAWAN MALAYSIA 2022

Penggunaan teknologi dan inovasi adalah faktor-faktor asas yang melancarkan pertumbuhan di semua sektor. Pada tahun ini, Kerajaan telah mengumumkan Rangka Tindakan Ekonomi Digital Malaysia (MYDigital) dan Rancangan Malaysia Ke-12 yang menekankan kepentingan untuk memupuk perusahaan kecil dan sederhana (PKS) dan usahawan mikro di platform eCommerce dan menggalakkan perdagangan rentas sempadan.

Dengan Belanjawan 2022 yang bakal dibentangkan, saya ingin menawarkan beberapa cadangan saya, khususnya dalam bidang perdagangan rentas sempadan dan melabur ke dalam PKS tempatan yang boleh meningkatkan momentum yang sedia ada untuk menjadikan ekonomi digital untuk menyumbang 25.5 peratus kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) negara menjelang 2025.

PEMBANGUNAN KAPASITI PKS

PKS menyumbang sebanyak 38.2% daripada KDNK negara dengan tambahan nilai berjumlah RM512.8 bilion. 98% majikan yang berdaftar dengan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja terdiri daripada PKS yang menekankan kepentingan dalam penciptaan peluang dan perkerjaan ke Malaysia.

Tahun lalu, kami telah menyaksikan bagaimana peruncit menjalankan perniagaan mereka melalui talian untuk mengurangkan kesan pandemik. Program-program kerajaan, yang telah diterajui oleh MDEC, seperti Go-eCommerce, eUsahawan, dan Penjana terbukti berkesan dalam menyokong usahawan untuk mengembangkan perniagaan mereka secara digital. Oleh itu, kami berharap agar program-program ini dapat diteruskan di seluruh negara bagi menjangkau lebih ramai usahawan.

Dengan kejayaan program-program ini, ia adalah masa yang sesuai untuk membantu usahawan yang terlatih secara digital untuk meningkatkan perniagaan mereka dengan meneroka pasaran global. Program-program ini adalah dalam format inkubator jangka pendek di mana pakar platform akan menyerahkan usahawan ini untuk mengembangkan keupayaan eksport dan eCommerce mereka sehingga mereka yakin untuk menguruskan sendiri.

Ia juga penting untuk Belanjawan 2022 untuk memasukkan dana pembangunan khusus dalam membantu merealisasikan Pelan Hala Tuju Strategik eCommerce Kebangsaan yang akan datang 2.0 (2021-2025) untuk membolehkan rakan perdagangan berurus niaga dengan lancar menggunakan mekanisme digital.

Pelan hala tuju pendigitalan MSMEs nasional untuk memacu usaha pendigitalan akan memainkan peranan yang penting dalam memperkukuh rangka kerja bagi proses pendigitalan MSMEs melalui cara lain seperti, Digital On-Boarding for Micro Perniagaan (DigitalNiaga), Program Pecutan Transformasi Digital (DTAP), dan inisiatif Warongku.

MENINGKATKAN AKSES PASARAN BAGI PRODUK 'BUATAN MALAYSIA'

Industri perabot Malaysia memperolehi potensi yang besar ini kerana pada 2019, nilai sektor perabot berada pada RM9.14 bilion dan RM10.63 bilion pada 2020. Ia dijangka akan meningkat kepada lebih daripada RM13 bilion menjelang akhir tahun. Ini dapat dilihat melalui platform eBay di mana Malaysia diiktiraf sebagai salah satu hab pembuatan utama dalam kategori produk perabot, yang kebanyakannya telah dieksport ke Amerika Syarikat, United Kingdom, Jerman, dan Australia.

Kita harus memperluas ufuk kita ke luar pasaran Asia Tenggara dan memanfaatkan peluang di negara-negara seperti Eropah, Amerika, dan Timur Tengah. Ini adalah sentimen sama yang telah disuarakan dalam persidangan Parlimen baru-baru ini.

Apabila komuniti global mula meredakan sekatan pergerakan, terdapat tanda-tanda peningkatan dari segi permintaan automotif dan komponen mereka. Berdasarkan data dalam Rancangan Malaysia Ke-12, eksport alat ganti dan komponen automotif meningkat kepada RM11.3 bilion, daripada RM4.7 bilion dalam tempoh enam tahun dari 2014-2020. Kami melihat trend yang sama di eBay di mana kebanyakan eksport PKS Malaysia kebanyakannya terdiri daripada sektor automotif dan berkembang pada kadar yang pesat.

Dalam Belanjawan akan datang, kami berharap untuk melihat satu garis panduan mengenai rancangan kerajaan untuk membuka jalan bagi produk 'Buatan Malaysia' untuk menembusi pasaran yang berbeza.

KERJASAMA KHUSUS SEKTOR

Perdagangan rentas sempadan eCommerce di Malaysia berada pada tahap yang agak membimbangkan. Pelbagai usaha telah dilakukan untuk menggalakkan pendigitalan perniagaan runcit, yang menjadi keutamaan penting.

Dengan itu, bagi industri untuk benar-benar memaksimumkan potensinya, kerjasama hendaklah lebih terperinci hingga ke tahap mikro; iaitu melalui pembentukan perkongsian khusus sektor. Dengan langkah demikian, eCommerce menjadi sebagai saluran sektor dan perkembangan sektor menjadi bidang peluang yang menjadi fokus oleh kerajaan untuk terus berkembang.

Menjadikan perabot sebagai contoh, perkongsian Majlis Kayu Malaysia untuk mempromosikan produk 'Buatan Malaysia' di pasaran baru melalui eCommerce telah membuka peluang kepada PKS dalam kategori produk. Ini memanfaatkan perkongsian dua hala antara negara dan platform eCommerce untuk memudahkan perdagangan rentas sempadan.

Dari segi automotif, Belanjawan 2022 juga boleh memperuntukkan dana untuk Malaysia merealisasikan Dasar Automotif Nasional 2020 dengan tumpuan untuk menggabungkan teknologi utama, termasuk IoT, AI, gabungan sensor serta pembelajaran mendalam dan mesin yang bertujuan untuk meningkatkan pengeluaran bahagian dan komponen kritikal di dalam negara untuk memenuhi permintaan pasaran antarabangsa serta tahap yang sedia ada.

Dengan itu, kami berminat untuk melihat Langkah-langkah kerajaan untuk melibatkan sektor ekonomi dengan lebih strategik.

KEMAMPUAN EKSPORT GLOBAL

Cabaran yang sering dihadapi oleh PKS apabila mengeksport produk mereka adalah kerana kurang pengetahuan dalam dokumentasi penghantaran eksport, cukai, dan ketidakupayaan untuk mengakses harga kadar penghantaran yang kompetitif. Jika kita melihat untuk meningkatkan ekonomi digital kita, ini adalah bidang dasar yang harus ditangani.

Bidang yang perlu dipertimbangkan adalah perkongsian yang lebih kukuh antara penyedia logistik dan pemain perdagangan rentas sempadan untuk memudahkan proses penghantaran global untuk PKS Malaysia. Ini boleh diperluaskan lagi kepada menggalakkan PKS untuk mengeksport ke pasaran yang berbeza, sekali gus menyumbang kepada usaha Malaysia dalam penembusan pasaran.

Kami juga berharap untuk menyaksikan kemajuan dalam komitmen Kerajaan terhadap inisiatif OECD BEPS 2.0, rancangannya untuk meningkatkan rangka kerja insentif cukai negara dan langkah-langkah yang kerajaan berhasrat untuk meneruskan pembukaan semula sektor ekonomi dan pemulihan rantaian bekalan.


*Tam Yong Sheng adalah Ketua Pembangunan Perniagaan Rentas Sempadan, eBay Asia Tenggara.

**Kenyataan di dalam artikel ini adalah pandangan peribadi penulis dan tidak semestinya mencerminkan pandangan Astro AWANI.