KUALA LUMPUR: Persekutuan Pengurus-pengurus Pelaburan Malaysia (FIMM) telah menegur secara terbuka dua perunding skim unit amanah (UTS) kerana melanggar peraturan persekutuan.

FIMM berkata ia telah menegur Kong Wai Hoong — bekas perunding UTS dan skim persaraan swasta (PRS) Kenanga Investors Bhd (KIB) — serta Nor'aini Hamat — bekas perunding UTS daripada KIB.

Menurut FIMM, Kong telah mengemukakan kelayakan akademik palsu semasa pendaftarannya sebagai perunding UTS dan PRS dengan persekutuan, dan oleh itu didapati melanggar Peraturan 4.2.1 dibaca bersama Peraturan 4.3.1(f) FIMM Peraturan Disatukan.

Sementara itu, Nor’aini telah, tanpa kebenaran pelabur, melakukan tiga transaksi penukaran pelaburan SUA dengan KIB, dan memberikan maklumat palsu kepada pelabur berhubung dua daripada transaksi penukaran tanpa kebenaran.

Menurut FIMM dalam kenyataan medianya, bekas perunding UTS tersebut memberikan maklumat palsu kepada KIB bahawa:
Akibat salah laku Nor'aini, FIMM berkata beliau didapati melanggar Fasal 3.1.3(a), 3.1.11(g) dan 3.1.16(a) Kod Etika dan Peraturan Kelakuan Profesional FIMM (Dana Unit Amanah) Edisi Kedua bertarikh 22 Jan 2013 dan Perenggan 3.1 Kod Etika FIMM Edisi Ketiga bertarikh 13 Jan 2020.

FIMM berkata salah laku Kong dikesan melalui rujukan daripada pengedar FIMM, manakala salah laku Nor’aini adalah aduan langsung daripada pelabur.

FIMM menambah bahawa Kong dan Nor’aini telah dihalang daripada mendaftar dengan FIMM untuk tempoh setahun berkuat kuasa 10 Jun 2022.

FIMM menyatakan bahawa teguran awam yang dikenakan adalah untuk menghantar mesej keras bahawa ia akan mengambil tindakan terhadap mereka yang gagal mematuhi mana-mana peraturan yang dikeluarkannya.

“Ini bagi menghalang perunding UTS dan PRS daripada melakukan sebarang salah laku dan mengingatkan mereka bahawa adalah penting untuk mematuhi peraturan FIMM apabila memasarkan dan mengedarkan UTS dan PRS di Malaysia untuk melindungi kepentingan awam,” katanya. - DagangNews.com