KUALA LUMPUR: Kemajuan Malaysia dalam kewangan Islam merupakan batu loncatan penting untuk mengembangkan peralihan dan kewangan hijau, kata Gabenor Bank Negara Malaysia (BNM) Datuk Abdul Rasheed Ghaffour.

Beliau berkata menerusi ekosistem kewangan Islam yang matang, pemain yang dinamik dan berdaya tahan, produk yang pelbagai, dan infrastruktur pemboleh yang komprehensif, Malaysia bersedia untuk memainkan peranan penting dalam menangani keperluan pembiayaan berkaitan cabaran iklim.

"Kami melihat agenda iklim bukan sahaja sebagai cabaran yang mendesak tetapi sebagai peluang untuk pertumbuhan.

"Melalui Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara (NETR), Pelan Hala Tuju Ekonomi dan Teknologi Hidrogen (HETR), dan Pelan Induk Perindustrian Baharu (NIMP), Malaysia sedang mengambil langkah konkrit yang akan membolehkan kita memajukan amalan mampan merentas ekonomi.

"Ini selaras dengan peralihan iklim yang adil dan teratur," katanya.

Abdul Rasheed berkata demikian dalam ucapannya pada Persidangan ke-28 Pihak-Pihak (COP28) bagi Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) di Emiriah Arab Bersatu (UAE), pada Ahad.

Beliau berkata untuk memanfaatkan sepenuhnya cadangan kewangan Islam, pengantaraan berasaskan nilai (VBI) diperkenalkan pada 2018 untuk memperkukuh usaha untuk menerapkan elemen kemampanan dalam kewangan.

Sejak itu, beliau berkata industri itu dengan kerjasama BNM, telah mengeluarkan panduan sektoral terperinci untuk menjalankan penilaian alam sekitar, sosial dan tadbir urus (ESG) pada peringkat butiran.

Hari ini, beliau berkata VBI disepadukan rapat dengan dan melengkapkan usaha yang lebih luas untuk meningkatkan amalan perbankan dan kewangan semua institusi kewangan, sama ada kewangan Islam atau sebaliknya untuk menangani cabaran kontemporari di dunia, termasuk kecemasan iklim.

"Bagi BNM, penyediaan ekonomi dan sistem kewangan untuk menjadi lebih berdaya tahan iklim bukan sahaja konsisten dengan tetapi penting untuk melaksanakan mandat kami untuk menggalakkan kestabilan monetari dan kewangan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi Malaysia yang mampan.

"Pelaksanaan pelan peralihan negara dan peringkat sektor yang berkesan dan diselaraskan oleh kerajaan adalah penting. Ia menangani syarat utama untuk Malaysia mendapat manfaat daripada peluang yang ditawarkan oleh peralihan hijau," katanya.

Menurutnya. ia boleh dicapai dengan mengurangkan risiko strategik dan dasar untuk pelaburan dalam peralihan hijau dan melaksanakan perkongsian antara sektor awam dan swasta, yang bermaksud pekerjaan berkemahiran lebih tinggi, pendapatan lebih mampan dan lebih tinggi serta kemakmuran bersama secara keseluruhan.

"Sektor kewangan Malaysia bekerjasama rapat dengan kerajaan sebagai sebahagian daripada pendekatan seluruh negara untuk menjadikan rancangan ini menjadi kenyataan.

"Usaha besar telah dilaburkan dalam mengukuhkan kapasiti kolektif kami, rangka kerja institusi dan pengaturan penyelarasan yang akan memacu aliran kewangan ke arah usaha peralihan iklim Malaysia," katanya.

-- BERNAMA