CIMB Group Holdings Bhd menyatakan ia memfailkan Laporan Aktiviti Mencurigakan apabila sesuai dan mematuhi proses usaha wajar yang teguh dalam persekitaran yang selamat dan terkawal.

CIMB Group ialah antara bank yang dilapor disebut dalam dokumen Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan Amerika Syarikat (FinCEN).

“CIMB Group mempunyai peranan untuk melindungi integriti sistem kewangan global serta mematuhi undang-undang dan peraturan tadbir urus korporat seperti yang dinyatakan dalam Dasar dan Prosedur Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan.”

Ia membuat kenyataan itu sebagai respons kepada laporan mengenai kebocoran dokumen FinCEN melibatkan beberapa bank di Malaysia termasuk CIMB.

Bank utama dunia didakwa terlibat lakukan pemindahan dana meragukan

Menurut laporan itu, yang merujuk kepada dokumen yang dinyatakan, sejumlah 23 transaksi melibatkan US$18.26 juta yang dipindahkan ke/dari bank di Malaysia di antara 2010 dan 2016 telah diletakkan sebagai 'meragukan' oleh bank yang berpangkalan di Amerika Syarikat (AS).

Sementara itu, Public Bank Bhd yang juga disebut dalam dokumen berkenaan turut komited memerangi jenayah kewangan.

Menurut bank itu, ia akan bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk mengekalkan integriti sistem kewangan.

“Public Bank memandang serius mengenai perlunya memerangi jenayah kewangan dan mematuhi semua keperluan undang-undang, pengawalseliaan dan peraturan yang diterima pakai bagi melindungi ancaman terhadap pelanggan dan sistem perbankan.

“Kami sentiasa menerima pakai pendekatan sifar toleransi terhadap pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan,” kata bank itu dalam kenyataan hari ini.

Menurut Public Bank, memantau dan melaporkan urus niaga yang mencurigakan adalah sebahagian daripada kewajipan di bawah rangka kerja pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan.

“Kami mengeluarkan perbelanjaan yang besar bagi membolehkan sistem kami mengesan dan melaporkan urus niaga yang mencurigakan kepada pihak berkuasa dan menguntukkan sumber yang besar ke arah memperkukuh dan mengekalkan kawalan dalaman kami untuk tujuan yang sama,” katanya.

Bank itu menjelaskan ia tertakluk kepada pengaturan ketat dalam melindungi kerahsiaan dan keselamatan mengenai pelaporan urus niaga yang mencurigakan dalam lingkungan persekitaran sistem teknologi maklumat dan kawalan maklumat yang terjamin.