KUALA LUMPUR: BMI, firma Fitch Solutions, mengunjurkan perbelanjaan kesihatan Malaysia meningkat pada kadar pertumbuhan tahunan terkumpul (CAGR) 8.3 peratus dari 2023 hingga 2028, dengan perbelanjaan awam naik 8.5 peratus manakala perbelanjaan swasta sebanyak 8.1 peratus.


Ringkasan AI
  • **Pertumbuhan Perbelanjaan Kesihatan**:
  • BMI dan firma Fitch Solutions menjangkakan perbelanjaan kesihatan Malaysia meningkat pada kadar tahunan terkumpul (CAGR) 8.3% dari 2023 hingga 2028. Perbelanjaan awam naik 8.5% manakala perbelanjaan swasta sebanyak 8.1%.
  • Penyebab Pertumbuhan**:
  • Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan belanjawan penjagaan kesihatan kerajaan pada 2023 dan 2024, peningkatan sektor swasta, penduduk menua, peningkatan penyakit kronik, usaha meningkatkan infrastruktur kesihatan awam, dan memperbaiki akses kepada komuniti yang kurang mendapat perkhidmatan.
  • Cabaran dan Peluang**:
  • Malaysia akan terus menarik pelancong perubatan tetapi menghadapi persaingan sengit dari Thailand dan Singapura. Kerajaan akan menambah pelaburan dalam kemudahan kesihatan untuk menangani cabaran kebolehcapaian di luar bandar dan merancang untuk melancarkan rekod perubatan elektronik pada 2026.


Menurutnya unjuran positif itu disokong oleh peningkatan dua angka dalam belanjawan penjagaan kesihatan kerajaan pada 2023 dan 2024 di samping peningkatan berterusan dalam sektor swasta.

"Ini akan menjadikan pertumbuhan perbelanjaan kesihatan jangka masa sederhana Malaysia menjadi antara yang terpantas di ASEAN," jelasnya.

Penduduk menua, beban penyakit kronik yang semakin meningkat, usaha untuk meningkatkan infrastruktur kesihatan awam dan menambah baik akses untuk komuniti yang kurang mendapat perkhidmatan akan memacu pertumbuhan sektor awam, tambahnya.

"Penyedia penjagaan kesihatan swasta akan terus menarik pesakit berpendapatan tinggi termasuk pelancong perubatan dan pesakit domestik yang mahu mengelakkan tempoh menunggu yang lama ekoran kekurangan doktor dan jururawat di Malaysia," menurut BMI.

BMI memaklumkan pertumbuhan perbelanjaan satu digit yang tinggi di Malaysia akan menjadikan negara ini mengatasi negara serantau lain seperti Singapura, Thailand, Filipina dan Indonesia dalam jangka masa sederhana.

"Perbelanjaan kesihatan per kapita tahunan kekal melebihi purata pasaran global dan yang sedang pesat membangun, menunjukkan kapasiti perbelanjaan produk perubatan termaju yang kukuh," katanya.

Sementara itu, BMI menjelaskan Malaysia akan terus memajukan tawaran penjagaan kesihatannya untuk menarik pelancong perubatan namun, akan menghadapi persaingan serantau yang sengit dari Thailand dan Singapura.

Perkongsian dijangka kekal sebagai usaha Malaysia untuk meningkatkan industri pelancongan perubatan memandangkan negara ini berusaha untuk kekal berdaya saing dalam persaingan serantau.

Malaysia akan terus menangani cabaran kebolehcapaian di kawasan luar bandar dengan belanjawan 2024 kerajaan mengutamakan pelaburan dalam kemudahan kesihatan, termasuk memperluas hospital dan membina klinik kesihatan baharu untuk meningkatkan kapasiti dan mengurangkan kesesakan.

"Kerajaan Malaysia juga menyasar untuk melancarkan rekod perubatan elektronik di seluruh negara pada 2026 dalam usaha menambah baik kecekapan sistem penjagaan kesihatan," tambahnya.

-- BERNAMA