KUALA LUMPUR: Sejumlah tujuh isu berkaitan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (Akta 711) dikenal pasti untuk diberi keutamaan dalam proses penambahbaikan akta tersebut.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Parlimen dan Undang-Undang), Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, ia hasil kajian dan penelitian Jawatankuasa Kerja Pindaan Akta 711.

"Banyak pindaan seksyen termasuk Seksyen 2, termasuk dari segi pengurusan di bawah Seksyen 6, Seksyen 8 dan Seksyen 11, perlu dipinda.

"Tujuh langkah yang perlu diambil kira ini masih dalam kajian dan penelitian jawatankuasa kerja pindaan akta tersebut.

"Hasil kajian dan parameter bagi cadangan penambahbaikan Akta 711 dijadual akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri pada Disember 2021," katanya di Dewan Rakyat hari ini.

Beliau berkata demikian sebagai menjawab soalan Datuk Seri Anwar Ibrahim (PH-Port Dickson) yang ingin tahu secara terperinci cadangan mengkaji semula undang-undang berkaitan pemberi maklumat di bawah Akta 711 dan sejauh mana keberkesanannya melindungi pemberi maklumat dalam kes-kes salah laku dan rasuah berprofil tinggi.

Mengulas lanjut, Wan Junaidi pada masa sama akui wujud kekurangan dalam Akta 711.

"Berdasarkan statistik yang dikemukakan dari tahun 2011-2021 jumlah aduan yang diterima oleh Agensi Penguatkuasa adalah tinggi iaitu seramai 73,545.

"Namun demikian jumlah pemberi maklumat adalah hanya seramai 527 orang sahaja.

"Ini menunjukkan terdapat kekurangan samada dalam pelaksanaan Akta tersebut atau dalam peruntukan-peruntukan Akta itu sendiri," katanya.


Tujuh penambahbaikan yang dicadangkan tersebut adalah:

i. Definisi “Kelakuan tidak Wajar” di bawah Seksyen 2 Akta 711 adalah terlalu luas dan tidak jelas.

ii. Akta 711 tidak mengiktiraf mekanisma aduan dalaman yang diwujudkan dalam sesebuah organisasi “bukan agensi penguatkuasa” untuk diterima sebagai saluran pendedahan kelakuan tidak wajar yang sah dan diterima di bawah Akta 711.

iii. Tiada pengurusan secara berpusat atau pihak berkuasa tunggal yang bertanggungjawab dalam memberi perlindungan kepada pemberi maklumat di Malaysia.

iv. Terdapat inconsistency di antara Seksyen 6 Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 dan Seksyen 203A (1) dan (2) Kanun Keseksaan. Seksyen 203A Kanun Keseksaan memperuntukan manamana pihak yang didapati mendedahkan mana-mana maklumat yang diperoleh olehnya sewaktu menjalankan tugas merupakan suatu kesalahan. Namun, Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 membenarkan pendedahan sesuatu kelakuan tidak wajar yang diketahui sewaktu seseorang menjalankan tugas, sama ada oleh pegawai badan awam, atau badan swasta.

v. Terdapat percanggahan Seksyen 8 dan Seksyen 14 Akta 711. Siasatan “Tindakan Yang Memudaratkan” pada kebiasaannya akan mendedahkan identiti Pemberi Maklumat. Seksyen 8 memperuntukkan bahawa pendedahan identiti Pemberi Maklumat merupakan suatu kesalahan di bawah Akta ini. Di samping itu, Seksyen 14 pula memperuntukkan kuasa kepada Agensi Penguatkuasa menjalankan siasatan berhubung “Tindakan Yang Memudaratkan” apabila menerima aduan daripada Pemberi Maklumat.

vi. Seksyen 11(1)(a) memperuntukkan bahawa agensi penguatkuasaan boleh membatalkan perlindungan pemberi maklumat jika berdasarkan penyiasatan didapati bahawa pemberi maklumat itu sendiri telah menyertai kelakuan tidak wajar yang didedahkan itu; dan

vii. Seksyen 26 Akta 711 tidak memperuntukkan kaedah serta skala pengiraan ganjaran.