KUALA LUMPUR: Hampir separuh daripada isi rumah di negara ini terjejas pendapatan akibat pandemik COVID-19.

Selain itu, Menteri Di Jabatan Perdana (Ekonomi), Datuk Seri Mustapa Mohamed berkata, kira-kira 600,000 golongan M40 telah tergelincir ke dalam kategori B40.

Sehubungan itu, beliau berkata kerajaan sentiasa menjadikan agenda membasmi kemiskinan sebagai agenda pembangunan negara.

"Kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri sekarang, akan datang dan sebelumnya berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan setiap ahli Keluarga Malaysia tanpa mengira bangsa, agama dan kaum dapat menikmati taraf wajar, dan akan memastikan tiada yang tercicir.

"Oleh itu, kerajaan akan mempergiatkan menangani kemiskinan dengan keseluruhan negara.

"Antaranya, menyediakan peningkatan pendapatan serta peningkatan keupayaan di luar bandar dan bandar, menggalakkan keusahawanan kepada akses pembiayaan kewangan serta memudah cara kepada akses pendidikan," katanya pada menggulung Usul Titah Diraja pada persidangan Dewan Rakyat di sini hari ini.

Mengulas lanjut, Mustapa berkata kerajaan juga berusaha memastikan pembangunan seimbang merentasi wilayah dan negeri, termasuk di Sabah dan Sarawak.

Selaras dengan semangat Keluarga Malaysia, beliau menambah pembangunan ekonomi di enam negeri yang kurang membangun akan turut diberikan perhatian oleh kerajaan.

Negeri-negeri tersebut ialah Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, Kedah serta Perlis.

"Sehubungan itu, kerajaan melalui Rancangan Malaysia ke-12 (RMK-12) akan melaksanakan strategi pembangunan yang komprehensif bagi merancakkan pembangunan ekonomi di negei-negeri kurang membangun.

"Malah, dokumen RMK-12  khusus buat pembangunan di Sabah dan Sarawak bagi memperincikan strategi  merancakkan sisi ekonomi di negeri tersebut," katanya.