KUALA LUMPUR:Jawatankuasa Teknikal Pengurusan Darurat bersetuju untuk memobilisasi sumber perkhidmatan awam persekutuan dan negeri bagi memantau isu-isu berkaitan pelaksanaan dan pengurusan darurat.

Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Mohd Zuki Ali berkata, ia termasuk penjajaran sementara kakitangan awam ke tempat yang memerlukan perkhidmatan tambahan terutama bagi perkhidmatan sokongan kesihatan dan keselamatan.

“Penggunaan aset Kerajaan yang kurang optimum seperti kenderaan jabatan boleh dikongsi untuk menyokong kelancaran operasi perkhidmatan kritikal agar lebih bersepadu dan terselaras.

“Bangunan dan fasiliti kerajaan yang bersesuaian akan dikenal pasti di seluruh negara bagi tujuan pusat pengambilan swab test.

“Jabatan Perkhidmatan Awam akan bertanggungjawab menyelaras perkara ini bersama Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan kementerian, jabatan atau agensi lain yang terlibat," katanya dalam satu kenyataan pada Selasa.

Dalam pada itu katanya, jawatankuasa itu juga akan memastikan integrasi keupayaan perkhidmatan hospital awam dan swasta dalam tempoh darurat.

“Ia memastikan koordinasi yang sistematik agar jaminan akses kesihatan yang menyeluruh dan bersepadu dapat dilaksanakan bagi pesakit COVID-19 serta bukan COVID-19.

“Mengoptimakan sumber kesihatan dan kepakaran yang ada untuk tujuan perawatan pesakit sewaktu pandemik COVID-19.

“Pengoperasian hospital awam termasuk Hospital Universiti, Hospital Angkatan Tentera dan Hospital Swasta akan diletakkan secara hibrid berdasarkan konsep Hospital Kluster di bawah Pusat Kawalan COVID-19 Bersepadu,” ujarnya.

Tambahnya, jawatankuasa itu turut akan mengoptimakan kapasiti makmal sedia ada terutamanya di Jabatan-Jabatan Kerajaan dan Universiti Awam bagi tujuan pengujian serta pengesanan COVID -19 secara berskala besar.

“Mobilisasi lain-lain sumber perubatan seperti peralatan, PPE, ubat-ubatan adalah mengikut keperluan hospital terutamanya bagi perkhidmatan kesihatan umum termasuklah memobilisasi anggota perubatan seperti jururawat dari hospital swasta khususnya yang mempunyai kepakaran tertentu untuk bertugas sementara di hospital awam.

“Mekanisme pembiayaan pesakit COVID-19 oleh pihak insurans di hospital swasta sedang diperhalusi oleh Kementerian Kewangan, Kementerian Kesihatan, Bank Negara Malaysia dan industri insurans. Buat masa ini, peranan sektor swasta diperkasakan bagi merawat pesakit COVID-19 yang mampu membiaya sendiri kos perubatan dan rawatan.

“Kementerian Kesihatan akan terus melaksanakan libat urus dengan pihak hospital swasta dan pihak berkepentingan lain dalam memastikan kelancaran pengurusan COVID-19 serta perkhidmatan kesihatan umum tidak terjejas,” jelasnya.

Katanya, kem Pusat Latihan Khidmat Negara (PLKN), Kem Bina Negara dan fasiliti lain yang bersesuaian akan dijadikan fasiliti tahanan sementara serta depoh tahanan sementara bagi kegunaan Jabatan Penjara Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) secara sewaan.

“Ia menjamin penjarakan fizikal banduan dan tahanan di penjara, depoh tahanan serta lokap seterusnya mengelakkan penularan COVID-19.

“Banduan dan tahanan yang akan ditempatkan di kem-kem ini adalah banduan dan tahanan dengan kesalahan ringan sahaja.

“Kementerian Dalam Negeri (KDN) akan bekerjasama dengan agensi-agensi keselamatan seperti Angkatan Tentera Malaysia (ATM), PDRM dan Jabatan Sukarelawan Malaysia (RELA) untuk ditempatkan sementara bagi menjamin keselamatan yang ketat,” katanya.

Tambahnya, PDRM pada masa ini sedang berunding dengan pemilik-pemilik fasiliti yang bersesuaian untuk dijadikan lokap sementara.

Ujarnya, pengoptimuman penggunaan fasiliti sedia ada yang bersesuaian serta mengelakkan dari implikasi kewangan yang lebih besar bagi pembinaan fasiliti baharu.

Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM) akan bertindak untuk mengumpul sebarang pandangan atau maklumbalas rakyat bagi memberi gambaran sebenar kepada Kerajaan mengenai situasi darurat semasa, menurut Mohd Zuki. 

Tegasnya, KKMM juga akan bertindak secara strategik dengan mewujudkan saluran khas untuk memastikan segala maklumat berkaitan dengan pelaksanaan pengurusan darurat disampaikan kepada rakyat secara holistik dan tepat.