KUALA LUMPUR: Kira-kira 50% rakyat Malaysia melaporkan telah mengalami diskriminasi dalam pendidikan.
Daripada jumlah tersebut, 36% mengalami diskriminasi lisan, 21% mengalami gangguan atau buli, dan 18% dinafikan akses kepada peluang disebabkan identiti mereka.

Dalam satu kenyataan, Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) Sekolah Semua memaklumkan, responden muda (18-30) melaporkan lebih banyak pengalaman mengenai diskriminasi (59%) dalam pendidikan berbanding orang Malaysia yang lebih tua (46+ 43%; 31-45 45%).

“Responden India melaporkan kadar tertinggi mengalami diskriminasi lisan (54%) dan di nafikan akses kepada peluang disebabkan identiti mereka (40%) berbanding dengan kumpulan kaum lain.


Responden bukan Bumiputera (Cina 82%; India 85%) lebih cenderung daripada responden Bumiputera (66%) untuk mengklasifikasikan pengambilan berdasarkan kaum untuk kemasukan ke sekolah sebagai bentuk diskriminasi”, ujar kenyataan itu.

Kenyataan itu menyebut, responden India melaporkan lebih banyak pengalaman diskriminasi berdasarkan kaum di sekolah  iaitu 87% berbanding kumpulan kaum lain.

Ia berdasarkan tahap sosio-ekonomi dalam pendidikan dialami oleh semua kaum, jantina dan kumpulan umur pada tahap yang sama (43-51%).

“Di antara mereka yang melaporkan mengalami diskriminasi dalam pendidikan, responden yang lebih muda lebih cenderung melaporkan bahawa mereka mengalami diskriminasi daripada pelajar lain yang berumur sama (71%) daripada kumpulan umur responden yang lain.

Dalam subset yang sama, responden India lebih cenderung mengaitkan pengalaman mereka mengenai diskriminasi yang dirasakan kepada guru (74%). Responden bukan Bumiputera (Cina 36%; India 40%) melaporkan pengalaman diskriminasi yang berpunca daripada dasar kerajaan dalam pendidikan pada kadar yang lebih tinggi berbanding responden Bumiputera (Melayu 15%; Bumi Lain 23%)”, kata kenyataan itu lagi.

54% melaporkan mengalami diskriminasi dalam pendidikan tidak melaporkannya kepada guru, pentadbiran sekolah, ibu bapa ataupun polis.

Di antara mereka yang tidak melaporkan pengalaman mengenai diskriminasi, 61% memetik bahawa mereka berasa laporan tidak akan membawa perubahan sebagai alasan untuk tidak melakukannya.

Di antara responden yang melaporkan pengalaman mereka mengenai diskriminasi kepada pihak berkuasa, 48% menyatakan bahawa tidak ada penyiasatan atau tindakan yang berlaku.

“Rakyat Malaysia mungkin salah memahami apa yang dianggap sebagai diskriminasi, kerana ada yang tidak menganggap kegagalan menampung ketidakupayaan belajar sebagai diskriminasi (23%) sementara ada juga yang menganggap ejekan bukan berdasarkan identiti sebagai diskriminasi (45%),” tambah kenyataan itu.

Soalan tinjauan tersebut dibuat  oleh pasukan Sekolah Semua.

Ia dilakukan dengan menggunakan panel atas talian Vase.ai yang menggunakan kaedah sampel kuota aktif, di mana hanya orang yang dihubungi dibenarkan untuk mengambil bahagian.

Responden berumur 18 tahun ke atas disampel secara kuota mengikut statistik banci mengikut jantina, umur dan wilayah tempat tinggal. Lebihan kaum minoriti diambil untuk meningkatkan kekuatan statistik
bagi perbandingan anggaran antara kumpulan kaum.

Tinjauan ini merupakan kerjasama diantara  Architects of Diversity iaitu inisiatif bukan untung yang bertujuan untuk merapatkan komuniti dan kumpulan identiti dalam kalangan belia di Malaysia bagi keadilan, keamanan dan kemampanan masa depan bersama Sekolah Semua - kempen sukarelawan anjuran AOD Malaysia yang bertujuan untuk membanteras diskriminasi berdasarkan identiti dalam pendidikan, yang merangkumi pelbagai identiti seperti bangsa, agama, jantina, bahasa dan kelas sosio-ekonomi.