KUALA LUMPUR: Sejumlah 19,911 aduan diterima oleh 67 Pesuruhjaya Bangunan di seluruh Semenanjung Malaysia sepanjang tahun 2020.

Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) Datuk Seri Ismail Abd Muttalib berkata, ia melibatkan pelbagai masalah berkaitan bangunan strata seperti kondominium, pangsapuri dan sebagainya.

"Antara kategori aduan yang diterima adalah seperti penyenggaraan dan kerosakan bangunan; mesyuarat dan pemilihan badan pengurusan; pentadbiran dan pengurusan bangunan serta isu kewangan," katanya di Dewan Rakyat hari ini.

Beliau berkata demikian sebagai menjawab soalan Fong Kui Lun (PH-Bukit Bintang) yang ingin tahu kedudukan aduan-aduan para penghuni kondominium dan pangsapuri yang berjaya diselesaikan atau tidak diselesaikan oleh Pesuruhjaya Bangunan dari segi bilangan, jenis aduan dan perbadanan pengurusan yang bermasalah.

Mengulas lanjut, Ismail berkata, daripada jumlah keseluruhan aduan yang diterima, sebanyak 19,719 aduan (99.04 peratus) telah diselesaikan dan baki 192 aduan (0.96 peratus) masih dalam pelbagai peringkat penyelesaian.

Ujarnya, penguatkuasaan dan kawal selia skim strata seperti kondominium, pangsapuri dan sebagainya adalah di bawah bidang kuasa Pihak Berkuasa Negeri (PBN) seperti mana termaktub di bawah Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757). 

Jelasnya, penguatkuasaan dan kawal selia tersebut dilaksanakan oleh Pesuruhjaya Bangunan yang dilantik oleh PBN berkenaan bagi sesuatu kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).