Kementerian Pendidikan (KPM) akan membentangkan kajian impak pelaksanaan Dual Language Programme (DLP) yang bertujuan meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris dalam mata pelajaran Sains dan Matematik pada Januari 2019.

Timbalan Menterinya, Teo Nie Ching berkata, kajian yang lebih komprehensif sedang dijalankan kementeriannya dalam menilai pelaksanaan program tersebut.

Jelasnya, pada tahun 2017, KPM telah membuat pemantauan pencapaian murid DLP dalam dua fasa.

Fasa pertama melibatkan perbandingan antara pencapaian murid dalam peperiksaan mata pelajaran Bahasa Inggeris akhir tahun 2016 dan pencapaian dalam peperiksaan mata pelajaran Bahasa Inggeris tahun 2017.

"Hasilnya, seramai 36.28 peratus murid sekolah rendah menunjukkan peningkatan dalam keputusan Bahasa Inggeris manakala untuk sekolah menengah, 46.44 peratus murid telah menunjukkan peningkatan.

"Fasa kedua melibatkan perbandingan antara pencapaian murid dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pertengahan tahun 2017 dan peperiksaan akhir tahun 2017 bagi mengesan pencapaian murid dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris untuk tahun semasa.

"Hasil daripada perbandingan tersebut, didapati seramai 55.82 peratus murid sekolah rendah dan 57.23 peratus murid sekolah menengah telah menunjukkan peningkatan dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris.

"Kesinambungan daripada pemantauan tersebut, KPM sedang menjalankan kajian impak DLP yang lebih komprehensif. Dapatan kajian dijangka akan diperoleh dan dibentangkan pada Januari 2019," katanya di Dewan Rakyat hari ini.

Beliau berkata demikian sebagai menjawab soalan Datuk Noraini Ahmad (BN-Parit Sulong) yang bertanyakan berkenaan impak pelaksanaan DLP kepada sekolah yang melaksanakan program tersebut.

Menjawab berkenaan mekanisme yang digunakan KPM dalam menentukan pemilihan sekolah bagi melaksanakan DLP, Nie Ching berkata sekolah yang berhasrat untuk melaksanakan program itu perlu memenuhi empat kriteria.

Ia termasuk sumber yang mencukupi; kesediaan pengetua atau guru besar dan guru, peralatan, buku teks, bilik darjah; permintaan dan sokongan daripada ibu bapa, dan pencapaian sekolah di dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.

Malah, program tersebut katanya terbuka kepada semua sekolah termasuk di luar bandar dan tidak terhad kepada sekolah yang cemerlang dalam Bahasa Inggeris.