KUALA LUMPUR: Malaysia menyatakan hasrat untuk meneruskan kerjasama serantau dan perkongsian pintar berhubung agenda perubahan iklim dalam kalangan penggubal dasar, saintis, sektor swasta serta komuniti agro negara kumpulan D-8.

Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Ronald Kiandee berkata Malaysia turut berkongsi berkaitan strategi khusus diambil bagi menyokong agenda perubahan iklim termasuk menggalakkan penggunaan teknologi dan automasi dalam pendekatan pertanian pintar dan mewujudkan ekosistem yang kondusif untuk industri.

"Mengukuhkan pengumpulan data berkaitan sekuriti makanan negara supaya dapat diakses dan dipantau termasuklah kesan perubahan iklim terhadap sektor pertanian.

"...serta mempergiatkan penyelidikan, pembangunan, pengkomersialan dan inovasi terhadap alternatif lain yang berpotensi supaya dapat disesuaikan dengan perubahan iklim," katanya menerusi satu hantaran dalam laman Facebooknya.

Perkara itu dinyatakan Ronald yang mengetuai delegasi Malaysia pada Persidangan Menteri-Menteri D-8 mengenai Pertanian dan Sekuriti Makanan ke-7 yang diadakan secara maya, semalam.

Dalam menangani cabaran utama sektor pertanian, Ronald turut menekankan usaha yang diambil kerajaan antaranya membangunkan hala tuju dasar negara melalui Dasar Agromakanan Negara 2021-2030 (DAN 2.0) dan Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021-2025 bersandarkan tiga ciri utama iaitu Kemampanan, Daya Saing dan Kemajuan Teknologi.

Beliau berkata ini bagi menjadikan sektor agromakanan teguh dan seiring dengan pertumbuhan ekonomi global dan dalam masa yang sama mengurangkan kesan perubahan iklim.

Katanya, peralihan ke arah pemodenan dan aplikasi pertanian pintar serta pertanian tepat adalah antara hala tuju sektor ini dalam mendepani cabaran perubahan iklim sekali gus menjamin sekuriti makanan negara.

Pada mesyurat yang dipengerusikan Menteri Pertanian Bangladesh itu juga, Ronald berkata mesyuarat telah mempertimbang dan memuktamadkan Inisiatif Dhaka yang antara inti pati utamanya ialah membangunkan hala tuju kerjasama dan perkongsian teknologi pertanian ke arah 'Climate Smart Agriculture'.

"Mesyuarat ini juga menjangkakan sokongan daripada Pertubuhan Makanan dan Pertanian Bangsa-Bangsa Bersatu (FAO), Bank Pembangunan Islam (IsDB) serta rakan strategik yang lain dalam membantu ahli-ahli negara D-8," katanya.

D-8 adalah negara yang dianggotai oleh Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan dan Turki dengan Sekretariat D-8 berpusat di Istanbul, Turki.

Ia ditubuhkan untuk menjadi pemangkin kepada kerjasama dalam bidang ekonomi melalui perkongsian kepakaran bagi memperbaiki kedudukan negara anggota dalam ekonomi global dengan skop kerjasama telah diperluas dan dipelbagaikan bagi mewujudkan peluang baharu berkaitan hubungan perdagangan sekali gus meningkatkan taraf hidup rakyat.

-- BERNAMA