PARIS: Mengurangkan jurang digital antara negara harus disenaraikan sebagai antara bidang berpotensi untuk kerjasama antara Kesatuan Eropah (EU) dan negara Indo-Pasifik, kata Timbalan Menteri Luar Datuk Kamarudin Jaffar.

Dalam ucapannya pada sesi meja bulat semasa Forum Kerjasama Menteri Indo-Pasifik yang julung kali diadakan di sini, semalam, Kamarudin berkata ini penting kerana teknologi digital telah diiktiraf sebagai pemacu utama ke arah mencapai pemulihan, pertumbuhan dan transformasi sosioekonomi yang mampan dan berdaya tahan.

"Gangguan dalam rantaian bekalan global semasa pandemik (COVID-19) membuktikan bahawa ketersambungan yang teguh penting untuk memastikan daya tahan dalam aktiviti rentas sempadan dan sistem perdagangan global.

"Dalam hal ini, kerjasama ke arah mengurangkan jurang digital antara negara melalui pembinaan kapasiti serta perkongsian maklumat, pengetahuan dan teknologi adalah penting ketika kita bergerak bersama ke arah pemulihan pasca pandemik yang berdaya tahan untuk manfaat dan kemakmuran bersama," katanya.

Forum sehari itu dihoskan Perancis selaku pengerusi EU, mengetengahkan iltizam EU dan negara anggotanya untuk memperdalam penglibatan di Indo-Pasifik dan memperkenal model kerjasama berdasarkan keterbukaan dan keterangkuman.

Langkah itu selaras dengan penerbitan Strategi EU untuk Kerjasama di Indo-Pasifik, diluluskan Majlis Eropah tahun lalu. Ia merangkumi tujuh bidang keutamaan iaitu kemakmuran mampan dan inklusif; peralihan hijau; tadbir urus lautan; tadbir urus digital; ketersambungan; keselamatan dan pertahanan; dan keselamatan manusia.

Pada sesi meja bulat mengenai topik 'Ketersambungan dan Teknologi Digital', Kamarudin turut berkongsi komitmen Malaysia dalam transformasi digital dan usaha di bawah Pelan Tindakan Ekonomi Digital Malaysia serta penglibatan dalam agenda Ketersambungan ASEAN.

Beliau berkata Malaysia dalam hal itu mengalu-alukan sokongan dan kerjasama EU serta rakan kongsi luar ASEAN yang lain dalam melaksanakan inisiatif saling menguntungkan di bawah Prospek ASEAN di Indo-Pasifik, melalui mekanisme diterajui ASEAN dan berdasarkan prinsip Kepaksian ASEAN.

"Kerjasama sedemikian harus mengambil kira Pelan Induk mengenai Ketersambungan ASEAN 2025 dan Pelan Induk Digital ASEAN 2025. Malaysia bersedia untuk menyumbang melalui inisiatif MyDIGITAL kami," tambahnya.

-- BERNAMA