KUALA LUMPUR: Pelan Tindakan Nasional berhubung Buruh Paksa (NAPFL) dilancarkan secara rasminya hari ini bagi menggariskan inisiatif Malaysia melalui rangka kerja yang berstruktur ke arah menghapuskan gejala buruh paksa.

Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata dengan pelancaran pelan tersebut ia diharap akan mendapat kerjasama yang erat dari kalangan pemegang taruh untuk bersama-sama dengan kerajaan dalam melaksanakannya.

“Isu buruh paksa bukan sahaja merupakan satu isu saling rentas antara Kementerian dan Agensi Kerajaan, malah ia juga memerlukan kerjasama daripada pihak majikan dan industri, kesatuan sekerja serta pertubuhan masyarakat.

“Adalah menjadi harapan saya, agar pelaksanaan Pelan Tindakan ini dapat dibuat secara menyeluruh dan selari dengan komitmen Malaysia di peringkat antarabangsa, di samping obligasi di peringkat domestik,” atanya ketika berucap melancarkan pelan tersebut di ibu negara petang tadi.

[TERKINI] Sidang media Menteri Sumber Manusia


Menurut Kementerian Sumber Manusia, pelan dibangunkan dengan kerjasama Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO) disamping sebagai dokongan kepada Pelan Tindakan Kebangsaan Anti Pemerdagangan Orang 2021-2025 (NAPTIP).

Ia mengandungi empat matlamat strategik iaitu aspek kesedaran, penguatkuasaan, migrasi buruh dan akses kepada remedi dan perlindungan untuk mangsa.

Komitmen Malaysia bagi menangani dan membasmi buruh paksa katanya dizahirkan melalui kesediaan kerajaan dalam meratifikasikan Protokol 29 ILO berhubung buruh paksa yang telah diluluskan oleh Mesyuarat Jemaah Menteri pada 19 November baru-baru ini.

Kementerian Sumber Manusia juga akan mendeposit instrumen ratifikasi tersebut dalam masa terdekat.