Arahan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) agar semua sekolah menghentikan amalan pengasingan kelas mengikut pencapaian murid mendapat sambutan positif Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM)..

Menurut Presidennya, Mohamad Raimi Abdul Rahim berkata, arahan ini akan memberi ruang untuk pentadbir dan guru sekolah untuk mewujudkan satu persekitaran sekolah yang penyayang serta kondusif, yang mana para pelajar dapat berinteraksi dengan guru secara mudah.

"Di samping itu arahan ini akan mendorong pentadbir dan guru memikirkan kaedah untuk berdamping dengan murid, dan melibatkan murid secara aktif daripada perspektif kognitif dan emosi dalam PdP, merancang aktiviti sekolah, dan mereka bentuk persekitaran sekolah.

"Melalui persekitaran demikian, murid lebih bermotivasi untuk belajar dan seterusnya lebih cenderung untuk mendapat pencapaian yang lebih tinggi dalam pentaksiran dalam bilik darjah, pentaksiran pusat dan seterusnya dalam pentaksiran antarabangsa TIMSS dan PISA," katanya menerusi kenyataan media pada Rabu.

Jelasnya lagi, amalan emngumpulkan pelajar berdasarkan keupayaan akademik menjadi faktor penyebab pencapaian pelajar Malaysia di peringkat antarabangsa kurang memuaskan.

"Amalan mengumpulkan murid pelbagai kebolehan berada dalam satu kelas menjadikan murid yang berprestasi tinggi boleh membantu murid yang berprestasi rendah.

"Arahan ini juga boleh menganjak paradigma pendidikan di Malaysia jauh kehadapan dengan pertimbangan keperluan ruang dan masa untuk pengurusan perubahan di semua peringkat.

"Kita perlu bergerak menjangkaui lingkungan keselesaan sedia ada yang sebenarnya suatu lingkaran yang lebih baik dan iklim persekolahan yang sejahtera," katanya.