KUALA LUMPUR: Kerajaan negeri dan Pihak Berkuasa Koridor disaran menerapkan prinsip alam sekitar, sosial dan tadbir urus (ESG) dalam perancangan pembangunan serta pelaburan bagi melonjakkan kemampanan.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Ekonomi), Datuk Seri Mustapa Mohamed berkata, pembangunan rendah karbon dan berdaya tahan juga perlu dipertingkat sebagai usaha untuk mengurangkan risiko bencana.

Jelas beliau, kerajaan akan menambah baik mekanisme ecological fiscal transfer (EFT) bagi menyokong usaha kerajaan negeri memelihara kawasan hutan.

“Peralihan kepada ekonomi kitaran perlu dipergiat bagi mengurangkan pencemaran, penjanaan sisa dan kebergantungan kepada sumber asli.

“Manakala, usaha pemeliharaan dan pemuliharaan kepelbagaian khazanah semula jadi negara hendaklah diteruskan.

“Di samping itu, bagi mewujudkan sinergi pembangunan yang bersepadu dan menangani keperluan pembangunan wilayah secara menyeluruh, pembangunan di lima koridor ekonomi wilayah akan terus diberi perhatian,” katanya dalam satu kenyataan, pada Selasa.

Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Siri Webinar Rancangan Malaysia Kedua Belas (RMK-12) Peranan Kerajaan Negeri Dan Pihak Berkuasa Koridor Dalam Pembangunan Wilayah Dan Negara.

Mengulas lanjut, Mustapa berkata peranan Pihak Berkuasa Koridor akan dilibatkan dalam mempercepat pembangunan strategik di wilayah untuk mencapai pembangunan wilayah yang lebih seimbang dan inklusif.

Katanya, tumpuan akan diberi kepada pelaksanaan projek yang berimpak tinggi untuk menarik pelaburan berkualiti di wilayah.

Ia sekaligus, akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dan keusahawanan yang akan mengurangkan jurang sosioekonomi rentas wilayah dan seterusnya menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat, tambah beliau,

Mustapa berkata lagi, dalam tempoh RMK-11 (2016 hingga 2020), Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) per kapita nasional meningkat sebanyak 2.9 peratus setahun.

Namun begitu, wujud pengagihan yang tidak seimbang antara negeri dengan Wilayah Persekutuan , di mana lima negeri mencatat KDNK per kapita melebihi purata nasional sebanyak RM43,475 pada 2020.

“Wilayah Kuala Lumpur merekodkan pencapaian tertinggi sebanyak RM121,100. Selain itu, Kelantan, Sabah, Kedah dan Perlis mencatat KDNK per kapita yang rendah berikutan kebergantungan yang tinggi kepada sektor berasaskan komoditi.

“Kelantan mencatat KDNK per kapita terendah berjumlah RM14,096 dengan jurang sebanyak 67.6 peratus di bawah purata nasional," ujarnya,

Tambah Mustapa, jurang pembangunan antara wilayah juga terus melebar dengan Wilayah Tengah menyumbang sebanyak 46.9 peratus kepada KDNK Nasional.

Bagaimanapun, tegas beliau RMK-12 memberi tumpuan kepada usaha menangani ketidakseimbangan sosioekonomi dan menggalakkan pertumbuhan yang saksama antara wilayah.

Ini termasuk memanfaatkan sepenuhnya potensi ekonomi wilayah, membangunkan bandar yang mampan dan mentransformasi kawasan luar bandar bagi merapatkan jurang pembangunan.