KUALA LUMPUR: Pentaksiran yang bersifat holistik dan berterusan melalui Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS), merupakan pendekatan terbaik bagi mengoptimumkan potensi murid secara menyeluruh, Dewan Rakyat diberitahu hari ini.

Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Mohd Radzi Md Jidin, bagi konteks Pentaksiran Bilik Darjah (PBD), guru memantau perkembangan kemajuan dan penguasaan murid dalam proses pembelajaran termasuk kemahiran asas membaca, menulis dan mengira.

Dengan kaedah tersebut, Mohd Radzi berkata, guru boleh merancang dan mengubah suai kaedah pengajaran dan pembelajaran (PdP) bagi membantu setiap murid meningkatkan tahap penguasaan pembelajaran.

"Pentaksiran formatif dilaksanakan secara berterusan sepanjang proses PdP sebagai sebahagian daripada pembelajaran bagi mengenal pasti tahap penguasaan murid. Pentaksiran sumatif pula dilaksanakan untuk menilai pencapaian murid dalam satu tempoh, tajuk atau bidang pembelajaran. Salah satu komponen pentaksiran sumatif adalah ujian akhir tahun atau kini dikenali sebagai ujian akhir sesi akademik.

"Mulai tahun 2022, ujian akhir sesi akademik ditambah baik melalui penyediaan soalan yang setara standardnya oleh KPM bagi murid Tingkatan 1 hingga 3," katanya ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Sik, Ahmad Tarmizi Sulaiman yang mahu mengetahui keberkesanan kaedah penilaian penguasaan dan pencapaian murid yang diukur melalui pentaksiran secara sumatif dan dijalankan pada akhir tahun memandangkan pentaksiran tingkatan tiga (PT3) telah dimansuhkan.

Mengulas lanjut, Mohd Radzi berkata, soalan ujian akhir sesi akademik disediakan oleh guru yang berkepakaran dalam pembinaan item dan disimpan dalam bank soalan yang dibangunkan oleh KPM.

Pihak sekolah akan menjana set soalan daripada sistem tersebut dan ditadbir di sekolah seperti mana ujian akhir tahun sebelum ini, dan panduan penskoran juga akan disediakan untuk kemudahan guru.

Beliau berkata, penambahbaikan kepada ujian akhir sesi akademik membolehkan KPM melihat standard pencapaian murid di seluruh negara.

Kaedah itu, jelasnya lagi, akan membantu KPM merangka pendekatan yang bersesuaian sekiranya terdapat trend yang menunjukkan pencapaian bagi kohort atau kumpulan tertentu yang memerlukan intervensi khusus.