Pertubuhan amal swasta dan penderma peralatan dan kelengkapan yang digunakan oleh golongan orang kurang upaya (OKU) boleh menarik nafas lega dengan pelepasan yang diberikan kerajaan terhadap barangan berkenaan daripada Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST).

Walau bagaimanapun, untuk layak mendapat pelepasan itu, mereka perlu mengemukakan suatu perakuan yang ditandatangani oleh ketua organisasi berkaitan, dan yang mesti berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, kata Pengarah GST Jabatan Kastam Diraja Malaysia Datuk Subromaniam Tholasy.

Beliau memberi jaminan bahawa pelaksanaan GST pada 1 April 2015 tidak memberi kesan terhadap masyarakat orang kurang upaya.

"Adalah penting bahawa mereka diberitahu mengenai item dan barangan yang mereka biasa gunakan telah diberikan pelepasan GST," katanya kepada Bernama baru-baru ini.

Menurut Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pelepasan) 2014, yang disiarkan dalam warta Kerajaan Persekutuan bertarikh 13 Okt 2014, item barangan yang diberikan pengecualian cukai adalah:
anggota tiruan, kerusi roda, tempat tidur elektrik atau penyesuian mekanikal yang direka untuk yang kurang upaya daripada segi fizikal, braille, teks telefon untuk orang cacat pertuturan, cawan khas dan tongkat putih untuk cacat penglihatan, kasut khusus, dan alat bantuan pendengaran dan penglihatan.

Perintah itu menetapkan bahawa barang yang layak mendapat pelepasan cukai mestilah "yang direka khas, disesuaikan atau dibuat" untuk kegunaan eksklusif orang kurang upaya, dan mereka harus "yang diberikan secara percuma atau dijual pada nilai nominal" untuk ahli-ahli badan amal swasta berkenaan.

PENDERMA MEMPEROLEH MANFAAT

Subromaniam menasihatkan masyarakat orang kurang upaya untuk mendapatkan apa sahaja peralatan atau kelengkapan yang mereka perlukan daripada persatuan masing-masing.

Beliau berkata mereka perlu membayar GST jika mereka memilih untuk membeli peralatan dan alat bantuan berkenaan secara individu dari kedai-kedai atau pembekal.

Penterjemah bahasa isyarat Azlina Mohamed Isa menyambut baik pelepasan cukai yang diberikan bagi alatan dan kelengkapan yang digunakan oleh masyarakat orang kurang upaya, dan menegaskan bahawa penderma barangan berkenaan akan mendapat manfaat.

"Kebanyakan orang kurang upaya tidak membeli alatan dan kelengkapan berkenaan kerana barangan seumpamanya disumbangkan oleh pertubuhan-pertubuhan amal pelbagai, agensi kerajaan, yayasan dan bahkan oleh parti politik seperti Umno," katanya.

Beliau berkata agensi-agensi dan organisasi yang memberi sumbangan akan berasa lega bahawa mereka tidak perlu membayar lebih untuk barangan berkenaan yang lazimnya, mereka beri atau sumbang kepada orang kurang upaya.

Dalam pada itu, Subromaniam menggesa organisasi yang memberikan bantuan dan sumbangan kepada masyarakat orang kurang upaya untuk berhubung dengan jabatannya bagi mendapatkan taklimat terperinci mengenai GST.

Beliau berkata adalah penting bagi mereka untuk membiasakan dengan sistem cukai kepenggunaan GST bagi mengelakkan ditipu oleh peniaga yang tidak bertanggungjawab di kemudian hari.

MAKLUMAT GST

Ramai anggota masyarakat orang kurang upaya, terutamanya yang cacat pendengaran dan pertuturan, membuat aduan bahawa maklumat mengenai GST yang berkaitan dengan mereka sangat sedikit.

Bagi menangani hal ini, Subromaniam mencadangkan organisasi yang terlibat menghantar wakil-wakil mereka ke Jabatan Kastam Diraja Malaysia secepat mungkin untuk mendapatkan lebih banyak butiran maklumat mengenai GST.

"Kami berasa sukacita dan bersedia memberikan latihan kepada mereka supaya mereka dapat balik ke tempat masing-masing dan menyampaikan maklumat tersebut kepada ahli-ahli mereka," katanya.

"Tidak mungkin bagi kita untuk mendekati dan menemui setiap organisasi secara peribadi. Jadi, kami mencadangkan bahawa mereka datang kepada kami dan kami akan berikan penerangan dengan sewajarnya. Ini lebih baik daripada mereka mendapatkan maklumat mengenai GST daripada pihak ketiga yang mungkin memanipulasi mereka."

Pegawai Eksekutif Persatuan Orang Buta Malaysia (MAB) Muhammad Fairuz Abdullah berkata persatuan itu berharap untuk menghadiri lebih banyak taklimat mengenai GST.

"Anggota kami umumnya tahu mengenai cukai kepenggunaan ini tetapi kita harus memudahkan penjelasan kepada mereka berdasarkan tahap pemahaman mereka," kata Muhammad Fairuz, yang telah berkhidmat dengan MAB selama 37 tahun.