KUALA LUMPUR: Kerangka Dasar Luar Negeri merupakan dokumen pragmatik dan holistik bagi membantu Malaysia muncul lebih utuh berbanding sebelum pandemik.

Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, rangka kerja yang dilancarkan hari ini juga menjelaskan keutamaan dasar luar Malaysia kepada dunia susulan pasca pandemik COVID-19.

Bertemakan ‘Tumpuan Dalam Kesinambungan’, kerangka itu mencerminkan hasrat kerajaan untuk memastikan pelaksanaan dasar luar sedia ada diperkemaskan supaya sentiasa sejajar dengan perkembangan global dan tuntutan semasa.

“Untuk mencapai matlamat ini, kita perlu meningkatkan keazaman kita untuk mengukuhkan kerjasama antarabangsa dan multilateralisme serta mempunyai keyakinan yang kuat bahawa kita sememangnya sebuah keluarga negara atau keluarga dunia.

“Sehubungan dengan itu, saya berbesar hati dan berbesar hati bahawa Kementerian Luar Negeri telah mengambil usaha yang positif dan gigih untuk membentuk rangka kerja yang sangat penting ini.


[TERKINI] Pelancaran Majlis Kerangka Dasar Luar Negeri

“Ia mengguna pakai kaedah Whole-of-Government and Whole-of-Society dengan menggunakan syura atau pendekatan perundingan,” katanya ketika berucap pada Pelancaran Majlis Kerangka Dasar Luar Negeri di sini pada Selasa.

Katanya lagi, adalah penting untuk Malaysia muncul sebagai sebuah negara yang berdaya tahan dari segi ekonomi, sosial dan politik di arena antarabangsa selepas ini.

Dalam pada itu, Perdana Menteri Berkata, kerangka itu juga mengenal pasti cabaran utama melanda Malaysia dan global serta isu yang harus diberi keutamaan sepenuhnya dalam jangka masa terdekat.

Antaranya, kata beliau, mengeratkan semula hubungan Malaysia dengan ekonomi global dengan memberi tumpuan kepada mewujudkan kerjasama erat dengan negara lain.

“Kedua, meneruskan diplomasi kesihatan seperti menerima atau menderma vaksin dan peralatan perubatan lain. Ini memerlukan Malaysia terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengurusan rantaian bekalan vaksin di seluruh dunia.

“Ketiga, membangunkan ekonomi digital kita yang merupakan salah satu pemacu penting Malaysia untuk pertumbuhan ekonomi.

“Keempat, membentuk norma dan undang-undang keselamatan siber antarabangsa untuk melindungi kepentingan negara Malaysia,” ujarnya.

Isu lain yang turut diberikan penekanan ialah Diplomasi Kebudayaan, Falsafah Hidup Bersama Dalam Budaya Damai, Mendukung Prinsip Multilateralisme dan Matlamat Pembangunan Mampan 2030.